ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

підготовки кваліфікованих робітників

 

Професія – Столяр будівельний

Кваліфікація: 2 розряд

Загальний фонд навчального часу – 748 годин

 

№ з/п

Навчальні предмети

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Загальнопрофесійна підготовка

81

 

1.1.

Основи правових знань

17

 

1.2.

Основи галузевої економіки і підприємництва

17

 

1.3.

Інформаційні технології

17

 

1.4.

Правила дорожнього руху

8

 

1.5.

Резерв часу

22

4

2.

Професійно-теоретична підготовка

207

 

2.1.

Технологія столярних робіт

92

 

22.

Охорона праці

30

 

2.3.

Будівельне креслення

34

17

2.4.

Матеріалознавство

34

2

2.5.

Основи електротехніки

17

 

3.

Професійно-практична підготовка

452

 

3.1.

Виробниче навчання

320

 

3.2.

Навчання в майстерні

180

 

3.3.

Навчання на виробництві

140

 

3.4.

Виробнича практика

132

 

4.

Консультації

30

 

5.

Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна атестація при продовженні навчання)

8

 

6.

Загальний обсяг навчального часу:

748

23

Перелік кабінетів, лабораторій (майстерень, полігонів) для підготовки

кваліфікованих робітників за професією "Столяр будівельний"

 1. Кабінети
 • Основ правових знань
 • Основ галузевої економіки і підприємництва
 • Інформаційних технологій
 • Правил дорожнього руху
 • Основ електротехніки
 • Технології столярних робіт
 • Охорони праці
 • Будівельного креслення
 • Матеріалознавства

 

2.   Майстерні

 • Столярна
 • Механічна

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації,

що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

 

1. Професія – 7124.2. Столяр будівельний

 

2. Кваліфікаціяї: 2 розряд

 

3. Кваліфікаційні вимоги

 

Повинен знати: основні властивості деревини; способи приготування столярного клею.

 

Повинен уміти: виконувати найпростіші столярні роботи.

 

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є) знати інформаційні технології.

 

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Повна, базова або неповна базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

 

6. Сфера професійного використання випускника:

Будівельна деревообробка і столярні будівельні роботи.

 

7. Специфічні вимоги:

7.1 Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.

7.2 Стать: жіноча, чоловіча.

7.3 Медичні обмеження.