ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

підготовки кваліфікованих робітників

 

Професія – Столяр будівельний

Кваліфікація: 2 розряд

Загальний фонд навчального часу – 748 годин

 

№ з/п

Навчальні предмети

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Загальнопрофесійна підготовка

81

 

1.1.

Основи правових знань

17

 

1.2.

Основи галузевої економіки і підприємництва

17

 

1.3.

Інформаційні технології

17

 

1.4.

Правила дорожнього руху

8

 

1.5.

Резерв часу

22

4

2.

Професійно-теоретична підготовка

207

 

2.1.

Технологія столярних робіт

92

 

22.

Охорона праці

30

 

2.3.

Будівельне креслення

34

17

2.4.

Матеріалознавство

34

2

2.5.

Основи електротехніки

17

 

3.

Професійно-практична підготовка

452

 

3.1.

Виробниче навчання

320

 

3.2.

Навчання в майстерні

180

 

3.3.

Навчання на виробництві

140

 

3.4.

Виробнича практика

132

 

4.

Консультації

30

 

5.

Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна атестація при продовженні навчання)

8

 

6.

Загальний обсяг навчального часу:

748

23

Перелік кабінетів, лабораторій (майстерень, полігонів) для підготовки

кваліфікованих робітників за професією "Столяр будівельний"

 1. Кабінети
 • Основ правових знань
 • Основ галузевої економіки і підприємництва
 • Інформаційних технологій
 • Правил дорожнього руху
 • Основ електротехніки
 • Технології столярних робіт
 • Охорони праці
 • Будівельного креслення
 • Матеріалознавства

 

2.   Майстерні

 • Столярна
 • Механічна