Державна політика підтримки підприємництва - Основні цілі

Основними цілями державної політики підтримки підприємництва є :

- забезпечення зростання внутрішнього валового продукту за

рахунок діяльності суб'єктів підприємницької діяльності ;

- залучення суб'єктів підприємництва до розв'язування соціально-економічних проблем на державному і регіональному рівнях ;

- удосконалення структури суб'єктів підприємництва ;

- підвищення технологічного рівня виробництва підприємницьких структур ;

- заохочення розвитку суб'єктів підприємницької діяльності у пріоритетних галузях і на територіях пріоритетного розвитку ;

- створення нових робочих місць, зменшення безробіття ;

- сприяння максимальній самореалізації громадян у підприємницькій діяльності ;

- формування соціального прошарку власників-підприємців. Реалізація зазначених цілей забезпечується шляхом підтримки суб'єктів підприємництва в таких основних напрямках ;

- формування нормативно-правової бази ;

- удосконалення податкової та фінансово-кредитної політики ;

- забезпечення інформацією ;

- сприяння впровадженою технологій та інновацій ;

- стимулювання зовнішньоекономічної діяльності ;

- підготовка та перепідготовка кадрів.