Типова навчальна програма

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета Основи галузевої економіки

та підприємництва

 

з/п


Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Теоретико-правові основи бізнесу та підприємництва

4

2.

Власність і підприємницька діяльність

7

3.

Доходи в ринковій економіці

5

4.

Бізнес-планування у підприємництві

1

Всього

17

Тема 1. Теоретико-правові основи бізнесу та підприємництва

Основні поняття бізнесу та підприємства. Нормативно-правова база підприємства. Закон України ”Про підприємство ”. Нормативно-правова база підприємця. Закон України “Про підприємства в Україні”. Підприємницька діяльність і ринок, принципи підприємницької діяльності.

 

Тема 2. Власність і підприємницька діяльність

Нормативно - правова основа власності. Закон України “Про власність”. Організаційно-правові форми бізнесу. Загальна схема реєстрації підприємств. Одноосібне володіння. Порядок організації. Товариство. Характеристика типів товариств. Корпорація (АТ). Порядок організації.

 

Тема 3. Доходи в ринковій економіці

Доходи в ринковій економіці. Фактичні доходи виробництв. Заробітна плата і профспілки. Банківський відсоток і дивіденди. Норма прибутку приватних підприємств. Земельна рента.


Тема 4. Бізнес-планування у підприємництві


Поняття про методи бізнес-плану.