ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

 

з предмета “Інформаційні технології

 

з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва

12

 

2.

Системи управління на основі комп’ютерних технологій

5

 

Всього

17

 

 

 

Тема 1. Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва

Поняття про системи управління автоматизованим обладнанням: верстатом, агрегатом, виробничою установкою, роботехнічним комплексом, гнучким автоматизованим модулем, лінією, цехом, підприємством.

Числове програмне управління та його різновидності (локальні системи, супервізирне управління, пряме числове управління).

Принцип будови та склад гнучких виробничих систем: гнучкі автоматизовані виробничі модулі (ГВМ), гнучкі автоматизовані виробничі комплекси (ГВК).

Визначення та принцип будови автоматизованих систем.

АСУП – автоматизована система управління підприємством.

САПР – система автоматизованого проектування.

АТСС – автоматизована транспортно-складська система.

АСУТП – автоматизована система управління технологічним процесом.

Роботизація та автоматизація виробництва на основі електронно-обчислювальної техніки – основа інтенсифікації виробництва.

Охорона праці та техніка безпеки під час роботи на автоматизованому обладнанні.

Роль людського фактора в автоматизованому виробництві.

Перспектива розвитку електронно-обчислювальної техніки і засобів автоматизації.

 

Тема 2. Системи управління на основі комп’ютерних технологій

Поняття про мікропроцесори, контролери та логічні елементи. Елементна база сучасних комп’ютерів. Вимоги до елементної бази для автоматизованих деревообробних комплексів.

Класифікація пристроїв зв’язку в автоматизованих системах управління за принципом дії: швидкістю передачі даних, видом сигналу. Використання пристроїв та ліній зв’язку в деревообробній промисловості.

Датчики, їх визначення. Статичні характеристики датчика та його чутливість. Класифікація датчиків за видом вхідних неелектричних величин: механічних, теплових, оптичних.

Датчики переміщення, тиску, температури, частоти.


 

Please publish modules in offcanvas position.