Системи числового програмного управління

 

Контрольні запитання:

1. Які два основні види інформації містять СЧПУ?

2. Як ділять СЧПУ за структурою?

3. Чим характерні розімкнуті СЧПУ?

4. Чим характерні замкнуті СЧПУ?

5. Чим характерні комбіновані СЧПУ