Зміст статті


Контрольні запитання:

1. Що називають АСУП?

2. З чого складається АСУП?