ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

 

з предмета “ОХОРОНА ПРАЦІ”

 

 

з/п
 


                                          ТЕМА                                              Всього    

    З них

лабораторно-

практичні

роботи

 1 Правові та організаційні основи охорони прац  6

 

 

 2  Основи безпеки праці в будівництві  6

 

 

 3  Основи пожежної безпеки  4

 

 

 4 Основи електробезпеки  6

 

 

 5 Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди  4

 

 

 6  Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках  4

 

 

  Всього разом                                                                                            30  
 
 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці
Зміст поняття "Охорона праці", соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета, обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою.
Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України “Про охорону праці”, Кодекс законів про працю, Закон України про охорону здоров'я населення, Закон України про пожежну безпеку, законодавство про охорону природи і навколишнього середовища.
Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працюючих. Галузеві стандарти.
Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, його укладення і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і підлітків. Порядок забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту.
Державний громадський контроль за охороною праці, відомчий контроль. Органи державного нагляду за охороною праці. Відповідальність за порушення законодавства про працю, правил та інструкцій з охорони праці. Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна і кримінальна відповідальність.
Інструктажі з безпеки праці. Поняття про виробничий травматизм, профзахворювання, профотруєння, нещасні випадки, пов'язані з працею на виробництві та в побуті. Алкоголізм і безпека праці.
Основні причини травматизму і захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювань на виробництві. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, профзахворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи безпеки праці в будівництві
Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібні спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці. Роботи з підвищеною небезпекою праці в галузі. Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізації. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки. Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання.
Обов'язкові для всіх робітників правила та заходи щодо попередження нещасних випадків та аварій. План ліквідації аварій. План евакуацій з приміщень у випадку аварій.
Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів.

Тема 3. Основи пожежної безпеки
Характерні причини виникнення пожеж. Пожежонебезпечні властивості речовин. Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація. Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, тління, горіння. Легко-, важко- і неспалахуючі речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості. Вогнегасильні речовини та матеріали. Пожежна техніка для захисту об'єктів. Особливості гасіння пожеж на об'єктах даної галузі. Організація пожежної охорони в галузі.

Тема 4. Основи електробезпеки
Електрика промислова, статична й атмосферна.
Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрострумом. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працюючих електричним струмом.
Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустаткуванні. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками. Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди
Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори, основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.
Фізіологія праці. Чергування праці та відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення тяжких речей неповнолітніми та жінками.
Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.
Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.
Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.
Санітарно-побутове забезпечення працюючих. Щорічні медичні огляди неповнолітніх, осіб віком до 21 року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках
Стислі основи анатомії людини.
Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. Дії у важких випадках.
Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій.
Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її призначення, комплектація, правила користування.
Перша допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, переломах.
Припинення кровотечі при знепритомнінні (втрата свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударах, опіку, обмороженні.
Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.
Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.
Оживлення. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.
Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.


 

Please publish modules in offcanvas position.