ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета "Технологія столярних робіт"

№ з/п
тема

Кількість годин

Всього
З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Основні операції з обробки деревини

20

 

2.

Прості столярні з’єднання, їх виготовлення

20

 

3.

Конструкції основних столярних і столярно-будівельних виробів 

18

 

4.

Загальні відомості про деревообробні верстати

10

 

5.

Технологія виготовлення найпростіших столярних і столярно-будівельних виробів 

24

 

Всього

92

 

Тема 1. Основні операції з обробки деревини

Місце столярних робіт у будівельній галузі. Професія «столяр будівельний», вимоги кваліфікаційної характеристики. Загальні поняття про основи різання деревини. Робоче місце столяра, столярний верстак, його будова, оснащення. Основи різання деревини. Геометрія різця та процес стружкоутворення, основні чинники, що впливають на різання: площина різання, кут різання, задній і передній кути, кут загострення (заточки), питома сила різання, траєкторія різання, швидкість різання, швидкість подачі. Організація робочого місця.

Розмітка. Призначення та роль розмітки в столярних роботах. Інструмент для розмічання, проведення паралельних ліній, відмірювання кутів, нанесення дуг та обводів (метр, лінійка, рулетка, рейсмус, єрунок, малка, скоба, циркуль тощо). Розмічувальні шаблони. Способи виконання розмітки. Організація робочого місця.

Пиляння деревини. Призначення та способи. Пиляння деревини вздовж і впоперек волокон. Пилки для поперечного, поздовжнього та змішаного розпилювання. Профілі зубів пилок для різних видів пиляння. Налагодження пилок до роботи. Інструмент для розведення та заточування зубів. Пиляння деревини ручними пилками. Вимоги будівельних норм до пиляння. Припуски на обробку. Раціональні методи поділу деревини, застосування шаблонів і сучасних пристроїв. Прийоми контролю якості. Види та причини браку, шляхи їх попередження. Безпека праці під час пиляння.

                Стругання. Призначення стругання. Інструменти, їх будова. Будова рубанка, фуганка та інших інструментів. Правила заточування різців (залізок). Підготовка інструмента до роботи, догляд за ним під час та після роботи. Розмічання під час стругання. Види стругання: чорнове та чисте, фугування, профільне. Інструменти для профільного стругання. Вимоги до якості виконання роботи. Способи перевірки. Види та причини браку під час стругання. Заходи щодо його попередження. Безпека праці під час стругання.

                Довбання, різання стамескою. Призначення довбання. Інструменти і пристосування, їх будова. Правила застосування інструментів. Види доліт і столярних стамесок; правила та прийоми їх заточування; способи використання та догляд. Правила розмічання під час довбання. Технологія виконання довбання різних отворів. Вимоги до точності та якості виконаних операцій під час довбання наскрізних і глухих отворів, гнізд і пазів у деталях. Правила різання деревини стамесками під час виконання столярних робіт. Види стамесок. Особливості використання та догляду. Безпека праці під час довбання та різання. Організація робочого місця.

                Свердління деревини. Призначення свердління. Інструменти для свердління. Види свердел, їх елементи. Правила заточування свердел. Правила розмічання під час свердління отворів у деталях. Технологія свердління отворів. Коловороти, дрилі, будова, правила та прийоми роботи на них. Організація роботи при свердлінні. Вимоги до якості робіт під час свердління отворів. Види та причини браку, запобігання виникненню. Безпека праці під час свердління.

Тема 2.Прості столярні з’єднання, їх виготовлення 

                Основні конструктивні елементи столярних виробів. Поняття про деталі, вузол, групу: рамка, щит, коробка, ящик; їх форми. Елементи дошки (бруска): пласт, торець, крайка, ребро. З’єднання деревини за шириною. З’єднання деревини за довжиною, поняття спаювання, зрощування і нарощування, основні схеми використання. Шипове з’єднання: під кутом, кінцеві та серединні, ящичні, складні кутові. З’єднання елементів на цвяхах, шурупах, болтах, нагелях. Використання, основні поняття, види шпонок, нагелів, особливості з’єднання цвяхами, види цвяхів, шаблони для розмітки забивання цвяхів, з’єднання на шурупах, порівняльна характеристика цих видів з’єднань. З’єднання на клею, призначення з’єднання, особливості роботи, приготування та робота з клеями. Технологічний процес склеювання: підготовка матеріалів, підготовка клеїв, нанесення на заготовки, запресовування деталей, додержання режиму склеювання, витримка заготовок. Вибір клеїв. Особливості приготування традиційних та сучасних клейових сумішей. Способи визначення якості клейової суміші. Обладнання для склеювання. Сучасні технології з’єднань деталей з деревини. Вимоги до якості виконання різних видів з’єднань. Види і причини браку, способи запобігання. Безпека праці при виконанні роботи.

Тема 3. Конструкції основних столярних і столярно-будівельних виробів

                Види столярних і столярно-будівельних виробів. Прості прямолінійні вироби: рейка, плінтус, карниз, галтель, штапик, обкладка, наличник, поручень. Рамки, підрамники, огородження різних видів, щити опалубки, вішалки, табурети тощо. Віконні блоки зі спареними та роздільними рамами. Балконні рами. Дверні блоки: щитові, фільончасті та сучасні види. Столярні перегородки: каркасні, дощаті, фільончасті та сучасні види. Стінові панелі. Підвісні стелі. Вмонтовані меблі. Тамбури та їх конструкції.

Тема 4. Загальні відомості про деревообробні верстати

                Класифікація деревообробних верстатів за конструктивними і технологічними ознаками. Система умовних літерно-цифрових позначень верстатів. Загальна характеристика основних деревообробних верстатів. Напрямки сучасного верстатобудування. 

Тема 5. Технологія виготовлення найпростіших столярно-будівельних виробів

                Технологія виготовлення деталей табурета ручним інструментом. Заготовка деталей огорож, портретних рамок, піддонів, щитів, стійок, ношів, елементів риштувань, щитів опалубки. Правила роботи на верстатах при виконанні заготовки деталей. Технологія виготовлення простих прямолінійних  виробів на верстатах, правила роботи. 

Please publish modules in offcanvas position.