Призначення та роль розмітки

Столярні вироби, як правило виготовляють за кресленням. Кожна деталь виробу за розмірами і формою повинна відповідати кресленню. Призначення розмітки – отримати деталі точних розмірів і форми, забезпечити міцне з’єднання деталей і передбачити найбільш економне використання матеріалу (деревини). Будь-яка неточність розмітки призводить до браку деталі (вісім раз відмір – один раз відріж). 

Інструменти для розмічання

Для розмітки використовують такі інструменти:

Рулетка (рис.1., а), складається із круглого металічного або пластмасового футляра, в якому розміщена вимірна стрічка певної довжини (1, 2,3,5,10,20,30,50,75 і 100м). Рулетка використовується для лінійних вимірів, а також для грубої розмітки довгих лісоматеріалів

. • Складений метр (рис.1., в), являє собою набір металічних або дерев’яних лінійок з нанесеними на них поділками, з’єднаними між собою шарнірами. Призначений для лінійних вимірів незначної довжини.

Рівень (рис.1., м), складається із металічного корпусу, в який вставлена запаяна ампула-трубка, наповнена спиртом. В спирті є бульбашка повітря, яка намагається зайняти верхнє положення. Він призначений для перевірки та розмітки горизонтальних та вертикальних площин.

Ватерпас , призначений для перевірки горизонтальності площин.

Кутник (рис.1., г), для розмітки та вимірювання прямокутності елементів будівельних конструкцій. Являє собою основу (колодку), до якої під прямим кутом вмонтована лінійка (перо) з поділками.

Єрунок (рис.1., д), призначений для розмітки і вимірювання кутів 45 та 135°. Являє собою основу (колодку), до якої під кутом 45° вмонтована лінійка (перо) .

Малка (рис.1., е,ж), призначена для вимірювання кутів за зразком і перенесення їх на заготівку-деталь. Являє собою основу (колодку), до якої приєднана лінійка (перо) за допомогою шарніра.

Рейсмус (рис.1., п), призначений для нанесення паралельних ліній. Являє собою дерев’яну колодку, в яку через два отвори проходять два бруски.

Скоба (рис.1., о), призначена для розмітки шипових з’єднань. Складається із дерев’яного бруска, в якому на відстані 1/3 від торця вибрана четверть, в яку з певним кроком забиті цвяхи, гострі кінця яких наносять лінії.

Циркуль (рис.1., з), призначений для перенесення розмірів на заготівки і креслення кіл.

Висок , призначений для перевірки вертикальності монтажу дерев’яних конструкцій. Являє собою металічний циліндр, який закінчується на одному кінці конусом.

 

 

Рис. 1. Розміткові та вимірювальні інструменти

 


 

Контрольні запитання:

1. Для чого призначена розмітка?

2. Для чого призначений рівень?

3. Для чого призначений єрунок?

4. З чого складається кутник?

5. Для чого призначена малка?

 

 

 

Способи виконання розмітки

Розмітку використовують на верстаку або на столі за кресленням. Розмічувальні лінії (риски) наносять олівцем або шилом (рис. 1).

Для нанесення прямої лінії на матеріалі спочатку відмірюють у декількох місцях необхідну відстань від кромки і наносять точки, через які по лінійці проводять лінію (рис. 1, а) олівцем або шилом. Для перевірки або розмітки лінії під кутом єрунок (рис. 1, б) або малку (рис. 1, в) основою колодки щільно притискають до рівної від фугованої кромки дошки, яку розмічають, і потім проводять риску.

Для нанесення паралельних ліній рейсмусом необхідно з його колодки виймати брусок із загостреною шпилькою, покласти на заготівку, щільно притиснути до рівної кромки і протягнути по ній без перекосів (рис. 1, г, л). Розмітку шипів краще виконувати за допомогою розмічувальної гребінки (скоби) (рис. 1, и).

Щоб підігнати одну дошку до другої, необхідно дошку з обробленою кромкою прикласти до кромки дошки, на яку будуть наносити риски; між дошками залишають зазор, в який встановлюють відокреслювальний інструмент. Рухаючи його вздовж зазору, загостреним цвяхом наносять риску (рис. 1, д).

Для розмітки кола циркуль налаштовують на величину радіуса кола, після чого встановлюють одну ніжку в центр перетину діагоналей, а другою проводять коло (рис. 1, е).

Рис. 1. Приклади розмітки

 

Для визначення зовнішнього діаметра круглого предмета ніжки кронциркуля розсовують трохи менше діаметра вимірювального предмета, після чого предмет уводять між ніжками так, щоб ніжки розсунулись і щільно прилягали до предмета. Потім кронциркуль обережно знімають з предмета і заміряють відстань між предметами (к).

Для нанесення риски по кутнику необхідно його колодку прикласти до відфугованої кромки, а по другому боці провести риску (ж).

Для нанесення лінії на дошці можна використати шнур, натертий крейдою або пігментом (фарбою), який натягують у необхідному місці, злегка відтягують вгору і опускають (з). Шнур, ударяючись у дошку, наносить лінію. 

Використання розмічальних шаблонів

Для полегшення і прискорення розмітки, особливо коли йде мова про велику кількість однакових деталей, в столярній справі використовують шаблони. Використання шаблонів економить час на розмітці, зпрощує її, розмітка стає більш точною.Шаблони для розмітки бувають різноманітні за розмірами, формою і конструкцією. Виготовляють шаблони із листової сталі, фанери, твердих деревоволокнистих плит. Шаблон накладають на дошку, брусок, заготівку, а потім олівцем або шилом обводять контури.

 

 

Рис. 2. Шаблони для розмітки: а - накладний шаблон для розмітки шипів; б - шаблон для розмітки "ластівчиного хвоста", в - розміткова дошка Павліхіна, г - шаблон для розмітки шипів; 1 - ніж, 2 - паз, 3 - упор, 4 - боковий обмежувач, 5 - розміткова дошка, 6 - прийом розмітки, 7 - розмітка прямих шипів, 8 - в "ластівчиний хвіст"

 

Контрольні запитання:

1. Як проводять розмітку кутником?

2. Як проводять розмітку малкою?

3. Як проводять розмітку рейсмусом?

4. Для чого використовують шаблони?

 

 

 

 

При роботі із розмітковим інструментом потрібно дотримуватися таких правил:

• металічні інструменти і шаблони потрібно протирати тканиною просякнутою олією ;

• шарніри не рідше одного разу на місяць змащувати олією;

• ніжки циркуля і шило загострювати з усіх сторін, для запобігання зміщення вістря в одну сторону;

• робочі кромки дерев’яних шаблонів доцільно оббивати жерстю, щоби запобігти їх пошкодженню;

• зберігати шаблони і інструменти потрібно в сухому місці;

• періодично перевіряти справність розміткового інструменту.

 

 


 

Контрольні запитання:

1. Чим протирають металічні інструменти і шаблони?

2. Скільки раз в місяць змащують олією шарніри?

3. Що роблять для запобігання пошкодження робочих кромок?

4. Де зберігають шаблони і роз міткові інструменти?