Пиляння – це операція розділення деревини на частини за допомогою багаторізцевого інструменту.

Для розпилювання лісоматеріалів використовуються ручні або механічні пили. Пила являє собою стрічку або диск із розміщеними на них зубами (різцями).

Зуби мають наступні параметри (див. рис. 1): крок (відстань між двома суміжними вершинами) і висоту (відстань між основою і вершиною). Для видалення стружки, яка утворюється під час пиляння, призначена впадина (пазуха). Кожний зуб пили має три ріжучі кромки – одну передню, коротку, і дві бокові.

 

 

Рис. 1. Елементи пили: 1 - бокові ріжучі кромки, 2 - лінія основи зубів пили, 3 - полотно пили, 4 - вершина зуба, 5 - пазуха, або впадина зуба пили, 6 - передня коротка ріжуча кромка, 7 - передня грань

 

У пил для повздовжнього пиляння зуби короткою ріжучою кромкою перерізають волокна, а бокові розділяють між собою за їх напрямком. Зуби таких пил мають форму гострокутного трикутника (див. рис.2, а), пряму заточку, ними можна пиляти тільки в одному напрямку.

При мішаному пилянні, процес пиляння відбувається так само як і при повздовжньому пилянні, відмінність полягає у формі зубів (прямокутного трикутника (див.рис.2, б)).

У пил для поперечного пиляння коротка ріжуча кромка розділяє волокна, а бокові перерізають їх. Зуби мають форму переважно рівнобедреного трикутника і двосторонню заточку (див. рис.2, в), тому ними можна пиляти в обох напрямках.

 

 

Рис. 2. Кути зубів пил: а) для повздовжнього пиляння б) для мішаного пиляння; в) для поперечного пиляння


 

Контрольні запитання:

1. Що називають пилянням?

2. Що являє собою пила?

3. Які є параметри зуба?

4. Яка форма зуба для поперечного пиляння?

 

 

Поперечна дворучна пила

Пили поперечні дворучні (рис.1,а) використовуються для поперечного розпилювання лісоматеріалів. Товщина пил 1.1 та 1,4мм. Зуби мають форму рівнобедреного трикутника, косу заточку, кут загострення 40...45+/-2°.

 

Ножеві пили

Ножеві пили, або ножівки, бувають широкі, вузькі і з обушком.

Ножівку широку (рис.1,б) використовують для поперечного розкрою брусків, широких дощок і плит. Товщина полотна 1,2мм. Форма зубів – рівнобедрений трикутник, коса заточка, кут загострення 40°. Ручку виготовляють із деревини твердих порід.

Ножівка вузька (рис.1,в) призначена для розпилювання тонких матеріалів і випилювання криволінійних заготівок, а також для скрізних пропилів. Товщина полотна 1,5мм.

Ножівка з обушком (рис.1,г) використовується для неглибоких пропилів. Верхня частина полотна має потовщення. Товщина полотна 0,8мм. Ножівка наградка використовується для нескрізного пропилювання. Товщина полотна 0,4...0,7мм. Нею можна випилювати вузькі пази.

 

Лучкові пили

Лучкові пили(рис.1,е) використовуються для повздовжнього і поперечного розпилювання деревини. Вони являють собою дерев’яний станок (лучок) із деревини твердих порід з натягнутим на нім полотном. Тятиву виготовляють із крученого лляного шнура діаметром 3мм.

Лучкові пили розпашні (розпускні) призначені для повздовжнього розпилювання. Вони мають полотно шириною 45...55мм, товщиною 0,4...0,7мм, крок зубів 5мм, кут загострення 40...50°, заточка зубів пряма.

Поперечні пили мають ширину полотна 20...25мм, крок зубів 4...5мм, кут загострення 65...80°, форма зубів – рівнобедрений трикутник.

Викружні пили призначені для криволінійного розпилювання . Мають довжину 500мм, ширину полотна 4...15мм, крок зубів 2...4мм, кут загострення 50...60°, зуби з прямою заточкою.

 

 

Рис. 1. Пили: а - дворучна поперечна, б - ножівка широка поперечна, в - ножівка вузька, г - ножівка з обушком, д - наградка, е - лучкова пила; 1 - полотно, 2 - ручки, 3 - стійки або бокові планки, 4 - тятива, 5 - серединник, 6 - закрутка

 


 

Контрольні запитання:

1. Для чого використовують пили поперечні дворучні?

2. Яка форма зубів широкої ножівки?

3. Для чого призначена ножівка наградка?

4. Для чого призначені викружні пили?

 

 

 

 

Розвід зубів

Для зменшення тертя і запобігаючи заїдання полотна пили в пропилі зуби потрібно розводити. Розвід зубів пил полягає в тому, що полотно пили затискають в лещата і вершини зубів почергово відгинають від основи приблизно на 2/3 висоти: парні в одну сторону а непарні - в іншу. При розпилюванні деревини твердих порід зуби розводять на 0,25-0,5мм, а мяких порід – на 0,5-1мм. Розводять зуби за допомогою звичайної або універсальної розводок. Точність розведення перевіряють шаблоном

 

Загострення зубів

В процесі пиляння зуби затуплюються, щоби повернути ріжучу здатність зубів, їх загострюють напильником. Загострення потрібно проводити рівномірно, без сильних зусиль (може призвести до перегрівання пили) так, щоби не було заусин. Пили для поперечного розкрою мають косу заточку, тому напильник при їх загостренні потрібно тримати під кутом 60-70°. Загостривши через один зуб з однієї сторони, загострюють пропущені зуби з іншої сторони.

Вершини загострювальних зубів повинні знаходитися на одній висоті, тому перед загостренням зуби вирівнюють по висоті фугуванням наступним чином: в дерев’яну колодку вставляють трьохгранний напильник, після чого колодку з напильником надівають на пилу і, рухаючи по полотні вирівнюють вершини зубів.

 

 

Рис. 1. Загострення і фугування пил: а - розміщення при прямому загостренні, б - розміщення при косому загостренні, в - загострення лучкової пили, закріпленої в лещатах, г - загострення лучкової пили, на дерев'яній колодці, д - фугування пил; 1 - напильник, 2 - колодка, 3 - пила

 

 


 

Контрольні запитання:

1. Для чого розводять зуби?

2. В чому полягає розвід зубів?

3. На які відстані розводять зуби?

4. Під яким кутом тримають напильник при загостренні косої заточки?