Столярні вироби складаються з брусків - найпростіших деталей, які виготовляють із цільної деревини і склеєні (розмірами 100*100мм), а бруски більших розмірів називають брусами.

Форми оброблених брусків зазначені на рис. 1.

 


 

Рис. 1. Форми оброблених брусків

а - фаска - знята частина ребра бруска;

б - штап - заовалені (заокруглені) ребра кромки;

в - овал - заовалене ребро кромки дошки або бруска;

г - галтель — заокруглена виїмка на пласті або на ребрі деталі;

д - фальц - прямокутна виїмка утворена двома площинами з виходом на ребро деталі (виступ 16 -губка);

є - кальовка — фігурно оброблена кромка бруска;

ж - шип, який має довжину (l), ширину (b) і товщину (s), заплечики 1, бокову грань 2 і торець 3;

з - вушко, в яке заходить шип;

и - кромка з профільним обробленням: 4 - фільонка (щиток, обкладений брусками);

к - брусок, який складається з кромки 5, торця 6, пласті 7 і ребер 8;

л - гніздо для шипа;

м - штапик (розкладка) 14 - для кріплення скла в рамках або фальцях фільонки;

н - платик - це навмисно допущений уступ, призначений для приховання дефектів (11);

о - звис - виступаюча за межі основи частина сидіння або даху за межі фасаду;

п - провис - нерівність, яка створюється при складанні деталей;

р - гребінь - виступ на кромці деталі (9);

с - шпунт - вузька заглибина в кромці (10) для гребеня;

т - паз - мілка широка заглибина в деталі, призначена для пересування в ній іншої деталі; - зазор - допущена щілина між двома деталями;

у - плінтус - профільний брусок, призначений для оздоблення нижньої частини виробу (12);

ф - карниз - профільний брусок, призначений для оздоблення верхньої частини виробу (15);

х - обкладка - це брусок або планка, яку застосовують для обкладання кромок щита (13);

- пілястра - вертикальний виступ.

 


 

 

Контрольні запитання:

1. Що називається бруском?

2. Що називається брусом?

3. Що називається фаскою?

4.Що називається кальовкою?

5. Що називається обкладкою?

 

 

 

 

Споюванням називають з'єднання дощок або брусків по ширині (рис.1)

Споюють дошки і бруски (ділянки), коли виготовляють дерев'яні щити і широкі деталі (кришки стола, табурета або фільонки), а також для запобігання жолоблення. Наприклад, склеюючи деталі на.гладку фугу в щити, однойменні (заболонні) пласти брусків або дощок повинні бути повернуті в протилежні боки, а однойменні кромки - одна до одної. Крім того, запобігти жолобленню щитів можуть багатошарові склеєні щити із взаємоперпендикулярними напрямками волокон, шпонки тощо. Для цього ділянки роблять завширшки не більше 60-80 мм.

Застосовують такі способи споювання (рис. 1).

На гладку фугу (а) виконують прифугуванням кромок і склеюванням.

В чверть (б) з'єднання має вигляд виступів зі стороною, рівною половині товщини ділянок. Кромки цих ділянок називають чвертями, а виступи - губками чвертей. Споювання в чверть (фальц) виконується, як правило, без клею {вагонка).

На вставну рейку (в), яка заходить в шпунти і з'єднує суміжні ділянки.

В паз (шпунт) і гребінь (г) здійснюється по виступу - гребеню і западині - шпунту (пазу). Ширина і глибина шпунта і відповідні розміри гребня не можуть бути більшими за 1/3 товщини ділянки. Гребінь роблять трохи меншим від шпунта. Застосовують при настелянні підлоги.

Рідко, але застосовують споювання в паз і трикутний гребінь (д), на "ластівчин хвіст" (е), врозбіг (ж), внапусток (з) і вножівку (и, і), на вставних плоских (к) і круглих (л) шипах (при виготовленні меблів) - шкантах.

 

 

Рис. 1. Способи споювання щитів.

 

 

Контрольні запитання:

1. Що називається споюванням?

2. Де використовують споювання?

3. Які є способи споювання?

4. В чому полягає споювання в чверть?

5. В чому полягає споювання в паз і гребінь?

 

Зрощування — це з'єднання брусків або дощок по довжині.

Це дає змогу з короткомірних відрізків деревини (відходів) виготовити дошки або бруски до 18 м завдовжки і більше. Залежно від призначення та умов роботи деталей, застосовують різні способи зрощування. Найпростіші способи зрощування накладкою (а), простим (б) і косим стиком (в) показано на рисунку 1.

 

 

Рис. 1. Найпростіші способи зрощування.

На рис. 2 показані різні види з'єднання брусків по довжині. З'єднання брусів більш великих розмірів, які передають зусилля від одного до другого бруска, називають врубками (рис. 3). Для міцності врубки з'єднуються нагелями 1. З'єднання накладними замками застосовується в конструкціях, в яких виникають розтягальні зусилля. З'єднання з натяжними замками (за допомогою клинів 3) є міцними, але складними у виготовленні. Зубчате клейове з'єднання застосовують для зрощування брусків столярних виробів.

 

 

Рис. 2. З'єднання брусків по довжині: а - впритул, б - в шпунт і гребінь, в - "на вус", г,д - зубчасте клейове з'єднання, е - в чверть, ж - на вставну рейку, з - ступінчасте, и - вертикальне зубчасте, к - горизонтальне зубчасте, л - на ступінчастий "вус" з затупленням, н - зубчасте "на вус".

 

 

 

Рис. 3. Зрощення навантажених деталей врубками: а - впівдерева, б - косим з'єднанням впівдерева, в - прямим накладним замком, г - косим накладним замком, д - прямий натяжний замок, е - косий натяжний замок, ж - впритул на опорі із закріпленням скобою


 

Контрольні запитання:

1. Що називається зрощуванням?

2. Де використовують зрощування?

3. Які є найпростіші способи зрощування?

4. В чому полягає зрощування брусків?

5. Які є способи зрощування навантажених деталей врубками?