Зміст статті

 

Види шипів та їх призначення

Бруски столярних виробів з'єднуються між собою шипами. Шипом називається виступ 3, 4 (рис. 2) на торці бруска, який заходить у відповідне гніздо (7, 6) або вушко 5.

Шипи, які проходять наскрізь деталі називаються відкритими (наскрізними), а якщо гніздо не наскрізне, то шип називається глухим. Види шипів показані на рис. 1. Одинарні і подвійні шипи застосовують для виготовлення вікон і дверей, "ластівчин хвіст" -для виготовлення ящиків, шухляд, тому їх ще називають ящикові з'єднання. Для міцності табуреток і столів застосовують шипи з півпотемком наскрізні і ненаскрізні (глухі). З'єднання на круглий вставний шип застосовують при складанні ящиків і щитів меблів.

 

 

Рис. 1. Види шипів: а - одинарний, б - подвійний, в - багаторазовий, г - круглий, д - "ластівчиний хвіст", е - однобічний ластівчин хвіст, ж, з - зубчасті, и - гніздо, к,л - вушка, м - глухий шип, н - шип потайний, о - шип з півпотемком.