Вмонтовані меблі

 

Контрольні запитання:

1. Що відносять до вбудованих меблів?

2. Які матеріали використовують для виготовлення вбудованих меблів?

3. Які переваги вбудованих меблів?