Технологія виготовлення простих прямолінійних виробів на верстатах, правила роботи


Контрольні запитання:

1. З яких операцій складається виготовлення простих прямолінійних виробів?

2. Які верстати використовуються?

3. Які допустимі відхилення від розмірів?