ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

підготовки кваліфікованих робітників

 

Професія – “Столяр будівельний”

Кваліфікація: 6 розряд

Загальний фонд навчального часу – 355 годин

 

№ з/п

Навчальні предмети

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Загальнопрофесійна підготовка

36

 

1.1.

Основи правових знань

10

 

1.2.

Основи галузевої економіки і підприємництва

10

 

1.3.

Інформаційні технології

6

 

1.4.

Резерв часу

10

 

2.

Професійно-теоретична підготовка

84

 

2.1.

Технологія столярних робіт

44

 

2.2.

Охорона праці

10

 

2.3.

Будівельне креслення

16

12

2.4.

Матеріалознавство

10

2

2.5.

Основи електротехніки

4

 

3.

Професійно-практична підготовка

227

 

3.1.

Виробниче навчання

60

 

3.2.

Виробнича практика

167

 

4.

Консультації

20

 

 

 

5.

Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна атестація при продовженні навчання)

8

 

6.

Загальний обсяг навчального часу:

355

14

 

 

 

 

 Перелік кабінетів, лабораторій (майстерень, полігонів) для підготовки

кваліфікованих робітників за професією "Столяр будівельний"

  1. Кабінети

·   Основ правових знань

·   Основ галузевої економіки і підприємництва

·   Інформаційних технологій

·   Основ електротехніки

·   Технології столярних робіт

·   Охорони праці

·   Будівельного креслення

·   Матеріалознавства

 

       2.  Майстерні

·   Столярна

·   Механічна