Технологія виготовлення деталей табурета ручним інструментом

 

Розглянемо технологію виготовлення типового дерев'яного табурета (див. рис. 1), який складається із: кришки, ніжок, царг і проніжок.

 

 

1. Підбір матеріалів (деревина 1-го сорту, вологістю не більше 9%).

Інструменти та приспосіблення: метер, вологомір, лінійка

2. Утворюємо заготівки.

- утворення основних базових поверхонь

Інструменти та приспосіблення: шерхебель, одинарний рубанок, рубанок з подвійним лезом.

- пиляння та стругання в розмір (з урахуванням допусків на подальшу обробку)

Інструменти та приспосіблення: лучкова пила, ножівка, одинарний рубанок, рубанок з подвійним лезом

3. Розмітка з'єднань

Інструменти та приспосіблення: кутник, олівець, метер, малка, рейсмус

4. Утворення з'єднаннь

Інструменти та приспосіблення: лучкова пила, ножівка, долото, стамеска, киянка

5. Попереднє складання (без клею) з підгонкою

Інструменти та приспосіблення: лучкова пила, ножівка, долото, стамеска, киянка

6. Складання табурета (на клею)

Інструменти та приспосіблення: клей

7. Опорядження виробу

Інструменти та приспосіблення: наждачний папір, лак, тампон

8. Контроль якості виробу

Інструменти та приспосіблення: кутник, метер 

Контрольні запитання:

1. З яких етапів складається операція з утворення заготівок?

2. Яким інструментом вимірюють вологість деревини?

3. В чому полягає контроль якості виробу?

Правила роботи на верстатах при виконанні заготівки деталей огорож, портретних рамок, піддонів, щитів, стійок, ношів, елементів риштувань, щитів опалубки тощо.

 

Заготівка деталей огорож, портретних рамок, піддонів, щитів, стійок, ношів, елементів риштувань, щитів опалубки полягає у створення брусів та дощок певної ширини, товщини та довжини.

Для утворення таких заготівок слід використати фугувальний, круглопилковий для повздовжнього пиляння, круглопилковий для поперечного пиляння (маятникова пила), рейсмусний верстати.

Технологія:

1. Підбір матеріалів (деревина 2-3-го сорту, вологістю не більше 16%).

Інструменти та приспосіблення: метер, вологомір, лінійка

2. Утворюємо заготівки.

- утворення основних базових поверхонь

-утворення базової пласті

Інструменти та приспосіблення: фугувальний верстат (СФК6-1)

-утворення базової кромки

Інструменти та приспосіблення: круглопилковий для повздовжнього пиляння (ЦДК5-2), фугувальний верстат (СФК6-1)

- утворення базового торця

Інструменти та приспосіблення: круглопилковий для поперечного пиляння (ЦМЕ-3А)

- пиляння та стругання в розмір (з урахуванням допусків на подальшу обробку)

- по ширині

Інструменти та приспосіблення: круглопилковий для повздовжнього пиляння (ЦДК5-2), фугувальний верстат (СФК6-1)

- по довжині

Інструменти та приспосіблення: круглопилковий для поперечного пиляння (ЦМЕ-3А)

- по товщині

Інструменти та приспосіблення: рейсмусовий верстат (СР6-9)

3. Контроль якості заготівок

Інструменти та приспосіблення: кутник, метер
Контрольні запитання:

1. З яких операцій складається утворення заготівок?

2. Які верстати використовуються?

3. Для чого використовують рейсмусовий верстат?

Технологія виготовлення простих прямолінійних виробів на верстатах, правила роботи

 

Виготовляють прості прямолінійні вироби за наступною технологічною послідовністю: сушіння деревини, розкрій пиломатеріалів по довжині і ширині на круглопильних верстатах, зароблення дефектів з наступною витримкою, необхідною для схоплення клею. Зароблюють дефекти на верстаті для висвердлювання і зароблення сучків, обробляють з чотирьох сторін (фрезерування) з утворенням профілю – на чотирьох-сторонньому повздовжньо-фрезерному верстаті, прирізають в розмір – на торцювальному верстаті. Потім поверхню ґрунтують.

Відхилення від номінальних розмірів деталей не повинні перевищувати:

• По довжині не прирізаних деталей ±5мм;

• по довжині прирізаних деталей ±3мм;

• по товщині ±1мм; • по ширині ±2мм;

• по решту розмірам перерізу ±1.

На деяких підприємствах освоєно виробництво фрезерованих деталей, покритих плівками.

Інструменти та приспосіблення: кутник, метер
Контрольні запитання:

1. З яких операцій складається виготовлення простих прямолінійних виробів?

2. Які верстати використовуються?

3. Які допустимі відхилення від розмірів?