Ескіз – це креслення, виконане без застосування креслярських інструментів і точного додержання масштабу. Ескізи, як правило, виконують на клітчатому папері відповідних форматів, аркушів.

Для визначення розмірів деталі під час побудови ескізу користуються вимірними інструментами: стальною лінійкою, штангенциркулем, нутроміром, радіусоміром та ін.

Ескізи застосовують при проектуванні нових та вдосконален-ні існуючих виробів. Саме за допомогою ескізу втілює на папері свою ідею, свій творчий задум проектувальник, конструктор, раціоналізатор. Ескізи виконують і тоді, коли у виробничих умовах виникає термінова потреба виготовити нову деталь замість тієї, яка вийшла з ладу, а запасна відсутня. Часто за ескізами виконують креслення деталей. За змістом ескіз не відрізняється від технічного рисунку, робочого креслення, і виконують його з додержанням усіх правил машинобудівного креслення.

Щоб правильно виконати ескіз предмета необхідно дотри-муватися певної послідовності.

Послідовність виконання ескізу умовно поділяють на дві стадії: підготовчу та основну.

 1. Ознайомлення з деталю, встановлення її назви та призначення, а також виявлення матеріалу.
 2. Визначення конструктивних особливостей деталі.
 3. Визначення робочого положення деталі у виробі.
 4. Вибір головного зображення.
 5. Визначення необхідної кількості зображень на ескізі.
 6. Визначення формату аркушу паперу.
 7. Приготування необхідних інструментів.
 8. Визначення положення зображень на полі креслень.
 9. Компонують зображення на полі ескізу.
 10. Наносять центрові та осьові лінії, контури конструктивних елементів.
 11. Виконують необхідні розрізи та перерізи.
 12. Наносять виносні та розмірні лінії.
 13. Обміряють деталь і наносять на розмірні числа.
 14. Наносять умовні позначення шорсткості поверхонь.
 15. Обводять усі видимі контури зображень.
 16. Заповнюють основний напис.
 17. Перевіряють ескіз.