Контури зображень предметів на кресленнях (заготівках) – це плоскі фігури, утворені прямолінійними та криволінійними відрізками. Прямолінійні відрізки можуть зображати сторони різних геометричних фігур і бути паралельними, перпендикулярними чи утворювати між собою різні кути. Криволінійні відрізки найчастіше є дугами кіл або лекальних кривих: еліпса, параболи тощо. Кожна геометрична побудова визначає взаємне положення кількох елементів контуру зображення. Найчастіше на кресленнях виконують побудову геометричних фігур, поділ відрізків прямих, кутів і кола на рівні частини, побудову відрізків прямих при заданому їх взаємному розміщенні, спряження, лекальні криві, нахил (уклон), конусність.

Геометричні побудови виконують при виконанні креслення і розміщенні різних технічних деталей, оволодіння технікою креслярської роботи. На практиці використовують графічний спосіб розв’язання геометричних задач на площині за допомогою креслярських інструментів.

В практиці зварювання та різання металів застосовують проведення прямих при заданому їх розміщенні, побудову кутів, поділ відрізка на частини, поділ кола на частини, побудова спряження (плавний перехід між лініями, двох прямих, що перетинаються, двох паралельних прямих, двох дуг кола) проведення лекальних кривих, побудова уклону (похилу), побудова конусності.