Поряд із залізобетонними конструкціями в будівництві широко застосовують металеві конструкції. Їх використовують в великопролітних будівлях і інженерних спорудах (мости, виробничі приміщення, вокзали і т.п.). Металеві конструкції елементів будівель - колони, крокв’яні ферми, підкранові балки, драбини (сходи) і ін. виготовляють в основному із стального прокату, листової сталі і стальних труб.

Профілі прокатної сталі й інші елементи металевих конструкцій зображають на кресленнях, схемах і позначають в виносних написах і текстових документах відповідно до стандартів.

На схемах розташування елементи металевих конструкцій – колон (К), форми (Ф), балки (Б), стійок (С), площадок (П), драбин (Дрб). виконують у вигляді умовних зображень. 

Окремі елементи металевих конструкцій з’єднують переважно зварними швами і рідше заклепками, болтовим з’єднанням. Зображення швів на кресленнях супроводжуються виносними написами, які розміщують над поличкою (видимий шов), під поличкою (невидимий шов) із двох боків (двобічний шов). У виносних написах вказується: для суцільних швів – катет шва К; для перервних швів – катет шва К, довжину дільниці яку проварюють l і крок t; для точкових швів – діаметр точки d і крок шва t. Між числами, які визначають розмір шва, ставлять тире, наприклад, 6-100.

Поряд з вказаними даними про розміри шва для всіх видів зварювання, крім ручного дугового, у виносних написах проставляють також буквені символи виду зварювання.

Якщо переважна кількість з’єднань на аркуші креслення виконується одним видом зварювання, то буквенний символ виду зварювання не ставлять і дають загальну вказівку.

Позначення швів можна вказувати без виносних ліній, поміщаючи їх безпосередньо над або під зображенням відповідного зварного шва незалежно від того, чи є зварний шов видимим або невидимим.

Креслення металевих конструкцій включають в окремий комплект креслень під маркою КМ. Вони містять дані, необхідні для складання робочих детальованих креслень марки КМД. Креслення КМД містять всі необхідні дані для виготовлення металевих конструкцій та враховують умови монтажу.

На поперечних розрізах будівлі вказують: координатні осі і прив’язку до них основних конструкцій; основні розміри елементів конструкцій та ін..

При виконанні креслень елементів конструкцій, ґратчасті конструкції зображають схематично. На таких кресленнях допускається вказувати в перерізах склад і розташування профілю прокату, основні розміри та інше.

Елементи конструкцій суцільного перерізу на кресленнях зображають більш детально. Показують основні розміри, перерізи, розташування ребер жорсткості, розміри зварних швів, а також катети зварних швів. Допускається суміщати зображення елементів конструкцій з кресленнями розрізів будівель.

Креслення вузлів виконують для суцільних з’єднань елементів конструкцій, коли треба показати монтажні стики ферм, з’єднання балок і ферм з колонами і між собою.