Правила нанесення на кресленні вказівок про маркування (нанесення на виріб знаків, які характеризують цей виріб) і клеймування (нанесення на виріб знаків, які підтверджують його якість) встановлюється стандартом. Вказівки поміщають в технічних вимогах і позначаються словами: “Маркувати...” або “Клеймити...”. Місце нанесення маркування або клейма на зображенні виробу позначають точкою і з’єднують її з лінією – виноскою зі знаком – кола (для маркування), а трикутником (для клеймування). В середині знаків поміщають номер відповідного пункту технічних вимог.