Креслення може містити ряд технічних вказівок, які характеризують властивості і особливості деталі в завершеному вигляді: вимоги до матеріалу, вимоги до шорсткості поверхні, вказівки про термообробку, вказівки про термохімічну обробку і покриття, точність виконання, відхилення від геометричної форми і розташування поверхні, дані про налагоджування і регулювання, відомості про маркування, випробовування, експлуатацію тощо.

Написи являються складовою частиною виробничого креслення, так як не всі вимоги до деталі можуть бути виражені на кресленні графічно. Текстові вказівки, які розміщають на поличках, називають виносками. Наприклад: розклепати, підсилення зняти (знімається абразивним кругом, зубилом виступаюча над поверхнею частина шва зварного з’єднання), напрям прокату, ребра притупити, розвальцювати, лицева сторона, обтиснути, виступи притупити тощо.

При записах в кресленнях допускаються скорочення слів: деталь – дет., кількість – к-ть, отвір – отв., підпис – підп., пункт – п., спеціальний – спец., стандартний – станд., технічні умовиТУ, товщина – товщ. Встановлені скорочення, які можна засто-совувати тільки в основному написі: Головний – Гол., Інженер – Інж., Конструктор – Констр., Механік – Мех., Головний зварник – Гол. зв., Зварник – Зв., Начальник – Нач., Технолог –Техн. і ін.

Крім технічних вимог і написів в текстовому написі наводять технічні характеристики, таблиці, загальні відомості.

Якщо в документі користуються специфічною терміноло-гією, то в ньому має бути тлумачення цих термінів (див. довід-кові матеріали).

Текстові написи поміщають на полі креслення над основним написом.