Якщо трапився нещасний випадок від дії електричного струму, то:

-         потерпілого звільняють від дії струму;

-         надають йому першу допомогу.

-         під час ураження електричним струмом потрібно виконувати такі
безпечні методи:

-         вимкнути напругу рубильником або вимикачем;

-   забезпечити безпеку захисним вимиканням аварійної ділянки або

мережі повністю.

Якщо вимикання не може бути виконано досить швидко, треба тер­міново змінити потерпілого від дії струмопровідних частин, до яких він доторкається. При цьому особа, яка надає допомогу, повинна пам'ятати, що не можна доторкатися до потерпілого, бо це небезпечно для життя ря­тівника. Особі, яка надає допомогу, також треба бути обережним, щоб не доторкнутися до струмопровідної частини і не опинитися під напругою. Для звільнення потерпілого від струмопровідних частина бо проводу до 1000В користуються ізольованою штангою, сухою палицею, дошкою або іншим сухим діелектричним предметом.

 

У разі необхідності проводи перерізають пофазно інструментом с ізольованими рукоятками або перерубують сокирою з дерев'яним сухим держаком.

Відтягувати потерпілого від струмопровідних частин можна за одяг, якщо він сухий, уникаючи при цьому доторкання до оточуючих металевих предметів та відкритих частин тіла потерпілого.

Особа, яка надає допомогу, повинна ізолювати себе від струмопрові­дних частин, дотримуючись при цьому правил безпеки. Можна, наприклад,

одягти діелектричні рукавиці або обмотати руки шарфом, накинути на по­терпілого прогумовану тканину, стати на гумовий килимок чи суху дошку або будь-який інший предмет, що не проводить електричний струм.

Під час звільнення потерпілого від струмопровідних частин, що пе­ребувають під напругою перебувають під напругою понад 1000В, треба одягти діелектричні рукавиці, взути гумові боти і діяти штангою або ізоля­ційними обценьками, розрахованими на відповідну напругу. Якщо струмо-провідна частина (провід) має напругу понад 1000В і знаходиться на землі, особі, яка надає допомогу, необхідно пам'ятати про небезпеку напруги кроку. Пересуватися по такій ділянці необхідно з особливою обережністю, використовуючи засоби захисту для ізоляції від землі (діелектричні боти, калоші). Без засобів захисту пересуватися на ділянці рас тікання струму, що замкнений на землю необхідно вкрай обережно, переставляючи ступні ног одна за одною, намагатися не відривати їх від землі. При звільненні потерпілого від дії електричного струму бажано (по можливості) діяти од­нією рукою. Після звільнення від струмопровідних частин потерпілого по­трібно винести з небезпечної зони і надати долікарську допомогу. Методи надання долікарської допомоги потерпілому залежать від його стану. Якщо потерпілий почуває себе задовільно, то йому все одно необхідно де­який час полежати. Якщо потерпілий перебуває в стані непритомності, але у нього зберігається помірне дихання і пульс, слід дати йому понюхати ро­зчин аміаку, обличчя облити холодною водою, забезпечити спокій до при­ходу лікаря.

Якщо потерпілий дихає погано, або не дихає взагалі, у нього відсут­ній пульс, ділянки шкіряного покрову мають синюваті відтінки, а зіниці розширені, необхідно негайно розпочати штучне дихання та непрямий ма­саж серця. Допомогу необхідно надавати безпосередньо на місці нещасно­го випадку, тому що оживлення ефективне, якщо пройшло не більше 4-х хвилин з моменту зупинки серця.