Державна політика підтримки підприємництва

Державна політика підтримки підприємництва-це сукупність (комплекс) пріоритетних народногосподарських підходів і рішень, які визначають основні напрями і форми правового, економічного та організаційного сприяння розвитку підприємництва з урахуванням інтересів держави та суб'єктів господарювання.

Під державною підтримкою необхідно розуміти, з одного боку, державне регулювання цього сектора економіки, що передбачає насамперед свідоме формування державними структурами правових, економічних та організаційних умов становлення і розвитку підприємництва, а з іншого - створення стимулів, використання матеріальних і фінансових ресурсів, які залучаються до сфери підприємництва на пільгових засадах або безоплатно.

Історичний досвід переконую, що дієвою політика стає тоді, коли ґрунтується на об'єктивно діючі системі економічних законів з урахуванням різних інтересів суспільства і передбачає багатоваріантність і свободу вибору. Складовими державної політики підтримки та розвитку підприємництва є : цілі, основні принципи, напрями, заходи та інструменти здійснення цієї політики.

Основними цілями державної політики підтримки підприємництва є :

 • забезпечення зростання внутрішнього валового продукту за
 • рахунок діяльності суб'єктів підприємницької діяльності ;
 • залучення суб'єктів підприємництва до розв'язування соціально-економічних проблем на державному і регіональному рівнях ;
 • удосконалення структури суб'єктів підприємництва ;
 • підвищення технологічного рівня виробництва підприємницьких структур ;
 • заохочення розвитку суб'єктів підприємницької діяльності у пріоритетних галузях і на територіях пріоритетного розвитку ;
 • створення нових робочих місць, зменшення безробіття ;
 • сприяння максимальній самореалізації громадян у підприємницькій діяльності ;
 • формування соціального прошарку власників-підприємців. Реалізація зазначених цілей забезпечується шляхом підтримки суб'єктів підприємництва в такихосновних напрямках ;
 • формування нормативно-правової бази ;
 • удосконалення податкової та фінансово-кредитної політики ;
 • забезпечення інформацією ;
 • сприяння впровадженою технологій та інновацій ;
 • стимулювання зовнішньоекономічної діяльності ;
 • підготовка та перепідготовка кадрів.

Основними принципамидержавної політики підтримки та розвитку суб'єктів підприємництва є:

 1. системність та комплексність механізмів державного регулювання розвитку суб'єктів підприємницької діяльності ;
 2. цілеспрямованість та адресність підтримки суб'єктів підприємництва шляхом вибору пріоритетів та концентрації ресурсів для їхньої реалізації ;
 3. рівноправний доступ суб'єктів підприємництва усіх форм власності до матеріально-сировинних, фінансових та інших ресурсів.

Важлива умова формування і здійснення політики підприємства - визначення суб'єктів та об'єктів відповідної державної політики.

Конструктивною є концепція багатосуб'єктності політики.

Суб'єктами, що виробляють державну політику підтримки та розвитку підприємництва, повинні бути працівники, які зайняті у підприємництві, - через їхні громадські об'єднання, профспілки та державної організації.

Безальтернативність виконання державою функцій підтримки підприємництва диктує необхідність функціонування спеціального державного органу, який повинен реалізувати цю функцію.

Please publish modules in offcanvas position.