Замінниками бензинів можуть бути три види рідких палив: спирти (метиловий і етиловий), аміак, скипидар.

Використання спиртів, як палива, потребує перш за все збільшення пропускної здатності тиклерів в карбюраторах або зміни програми дозування в системі живлення з електронним керуванням. Для збереження запасу ходу автомобіля необхідно збільшити місткість паливних баків приблизно в 2,3 рази для метанолу і в 1,6 рази для етанолу (менша теплота згоряння від бензину).

Висока прихована теплота випаровування спиртів (особливо метилового) погіршує пуск холодного двигуна (потрібно підігрівати впускні трубопроводи або додавати легкозаймисті сполуки – дим етиловий ефір, бензин і т.д.

Спирти чутливі до води, яка дещо поліпшує детонаційну стійкість спиртів, проте зменшує і без того низьку теплоту згоряння, збільшує корозію деталей. Метиловий спирт – високо токсичність, 20-30 мл метанолу приводить до втрати зору і смертності.

За деякими показниками спирти наближаються до бензинів і навіть перевищують їх. Внаслідок високої прихованої теплоти згоряння на прогрітому двигуні суттєво (до 15 % ) збільшується циклове наповнення циліндрів паливною сумішшю і є можливість збільшити літрову потужність (спирти мають високу детонаційну стійкість – ступінь стиску до 14).

Особливо доцільно використовувати спирти як добавки до бензинів. Бензино – метанолова суміш із вмістом метанолу 15 % забезпечує нормальну роботу автотранспорту і економію до 14 % бензину, зменшується токсичність.

ІІ. Використання аміаку NH3 .

Вигідне тим, що сировиною для його одержання є повітря і вода. Висока детонаційна стійкість (ОЧМ – 111, ОЧИ – 132) дозволяє збільшити ступінь стиску, що значно компенсує високу температуру самозаймання аміаку і малу швидкість горіння. Більш перспективне використання аміаку не в чистому вигляді, а в суміші з гідразином N2 H2.

ІІІ. Використання Н2 (водню), а також його суміші з бензином.

Висока теплотоздатність одиниці маси, практично невичерпні запаси сировини (вода), відносно низька токсичність відпрацьованих газів( тільки оксиди азоту ) – це робить водень перспективним паливом.

Водень можна використовувати у чистому вигляді і як добавку до бензину. Густина рідкого водню в 10 раз менша, ніж бензину, місткість бака повинна бути в 3,7 рази більша, ніж бензину.

А також собівартість виготовлення кріогенного бака висока. Суміш газоподібного водню з киснем утворює гримучий газ, тобто необхідно спеціальна система, яка виключала б втрати рідких і газоподібних фаз палива.

Більш перспективною формою застосування є застосування водню як добавки до бензоповітряної системи (суміші).