1. Мета роботи:

Вивчити призначення, будову та роботу зерноочисних агрегатів. Ознайомитись з технологічними регулюваннями зерноочисних агрегатів.

  1. Питання для самостійної підготовки до занять.

2.1. Методи отримання кондиційного зерна.

2.2. Зерноочисні агрегати, призначення, будова і технологічний процес роботи.

2.3. Призначення, будова і робота зерно-сушильних комплексів.

  1. Обладнання робочого місця

Додаток

  1. Порядок виконання роботи.

4.1. Вивчити типи зерноочисних агрегатів і зерноочисно-сушильних комплексів.

4.2. Вивчити призначення, будову і роботу зерноочисного агрегату ЗАВ-25.

4.3. Вивчити призначення, будову і технологічний процес роботи зерноочисно-сушильного комплексу КЗС-25Ш.

4.4. Ознайомитись з призначенням, будовою і роботою насіннєочисної приставки СП-10А, комплексу КОС-2,0 і КОС-0,5.

4.4. Скласти звіт.

  1. Питання для самоконтролю.

5.1. Для чого призначені зерноочисні агрегати?

5.2. Призначення зерноочисносушильних комплексів.

5.3. Призначення і будова зерноочисного агрегату ЗАВ-25.

5.4. Технологічний процес роботи агрегату ЗАВ-25.

5.5. ПРИзначення і будова зерноочисно-сушильного комплексу КЗС-25Ш.

5.6. Технологічний процес роботи комплекса КЗС-25Ш.

5.7. Призначення, будова, робота насіннєочисної приставки СП-10А.

  1. Питання для звіту.

6.1. Накреслити схему зерноочисного агрегата ЗАВ-25.

6.2. Описати за схемою загальну будову та технологічний процес роботи агрегату ЗАВ-25. Вказати основні регулювання ЗАВ-25.

6.3. Накреслити схему зерноочисно-сушильного комплексу КЗС-25Ш.

6.4. Описати за схемою загальну будову і технологічний процес роботи комплексу КЗС-25Ш. Назвати основні регулювання КЗС-25Ш.

Бібліографічний список

  1. Головчук А.Ф., Марченко В.І., Орлов В.Ф. Машини сільськогосподарські. - К.: «Грамота», 2005, -с.434-436.
  2. Комарістов В.Є., Дунай Н.Ф. Сільськогосподарські машини. –М., «Колос», 1984. с.338 -342.

Зерноочисні агрегати
Зерноочисні агрегати