Широкострічкові верстати бувають з верхнім і нижнім розташуванням шліфувальних агрегатів. Одноагрегатний широкострічковий шліфувальний верстат з конвеєрною подачею (рис. 2) призначений для площинного шліфування щитових деталей по товщині. Два обклеєних гумою приводних барабана 3 обертаються від електродвигуна 8. На верхній ролик 6 і барабани З надіто широку шліфувальну стрічку 5. Верхній ролик має механізм піднімання та автоматичний пристрій з пневмоциліндром 7, який забезпечує коливання осі ролика. Внаслідок коливання ролика шліфувальна стрічка має осцилюючий рух уздовж барабанів.

Шліфувальна стрічка притискається до оброблюваного матеріалу праскою 4. керованою стисненим повітрям. Конвеєрний механізм подачі 1 розміщено на столі, котрий можна переміщати за висотою. Привод конвеєра здійснюється через варіатор І пасову передачу від електродвигуна . Від пилу оброблена поверхня очищається щіткою 2, яка обертається. Заготовки займають у верстаті потрібне положення за допомогою притискачів 9 і роликів 10, установлених перед і за шліфувальною стрічкою верстата.

Робота на верстатах. Верстатник кладе на конвеєр заготовку і подає її у верстат. Другий робітник приймає готові деталі, складає їх у стопу або передає верстатнику для повторного шліфування.

Верстатник повинен стежити за приладом за розвантаженням електродвигуна і в разі необхідності знижувати швидкість подачі або регулювати тиск у системі притискання шліфувальної стрічки.

Шліфування проходить нормально, якщо воно супроводжується рівномірним шумом. Причинами утворення дефектів обробки можуть бути неякісне настроювання верстата, неправильне базування деталей із-за підвищеного спрацювання конвеєра або затуплення стрічки. Подача у верстат заготовок з і иривами й відколами призводить до надриву матеріалу основи або аварійного розриву шліфувальної стрічки у процесі роботи.

Під час роботи верстата треба стежити за правильною роботою пневмосистеми відсмоктування шліфувального пилу. Для зменшення вірогідності виникнення пожежі або вибуху в цеху не допускається скупчення пилу на елементах верстата.