Рама складається в простішому випадку із чотирьох брусків. Деякі рами мають додаткові бруски, які називають серединниками, стійками і розкосами (див. рис. 1).

Дрібні рамки в’яжуть, як правило, одинарним шипом (скрізним відкритим або з потемками), а рами із товстих брусків – подвійним шипом, частіше скрізним відкритим. Міцність шипової в’язки залежить від степені точності підгонки шипа до проушини, міцності клейового шва і величини поверхні склеювання. Площа склеювання подвійного шипа у два рази більша, тому міцність його вища.

Розмітка товщини шипа, ширини проушини і заплечиків проводять за наступними формулами: при одинарному шипі – S1=0.4S0; при подвійному шипі – S1=S2=S3=0.2S0; при потрійному шипі – S1=S3=0.14S0. Рами, які входять в склад дорогих виробів, з’єднують закритими або напівзакритими шипами з щільною підгонкою в стиках.

В просвіт між брусками рами можна вставити щит-фільонку. Бруски такої рами називають обв’язкою, а вся конструкція – фільончастою. Фільонка може бути монтована в шпунт або в фельц в брусках рамки з внутрішньої сторони вибирають паз (шпунт) або фельц (чверть). Фільонки встановлюють без укріплення, через можливість розбухання чи всихання при експлуатації виробу. Встановлення фільонки в фельц дещо раціональніше ніж в шпунт, тому що в першому випадку заміну фільонки можна здійснити без розбирання рами а у другому тільки із розбиранням.

Рис. 1. Рамка: 1 - обв'язка, 2 - серединник

Контрольні запитання:

1. З чого складається рама?

2. Що називають фільонкою?

3. Як з'єднують між собою елементи рами?

4.Що називають обв'язкою?