Під час монтажних робіт застосовують переважно канати зі стального дроту. За формою поперечного перерізу сталеві канати поділяють на круглі та плоскі. Круглі сталеві канати за конструктивною ознакою бувають (рис. 1.): одинарного сукання; подвійного сукання; потрійного сукання.

Канати одинарного сукання виготовлять з окремих дротин, звитих по спіралі. При подвійному суканні спочатку звивають окремі дротини в сталки, а потім із готових сталок звивають канат.

Канати потрійного сукання (кабелі) виготовляють звиванням між собою канатів подвійного сукання.

За призначенням розрізняють канати (рис. 1) для піднімання вантажів і людей (ВЛ), тільки для піднімання вантажів (В) і бензельні (Б), що застосовуються для різних видів перев'язувань.

За формою поперечного перерізу сталок круглі канати поділяють на такі види: круглосталкові та фасоносталкові.

За способом звивання: такі, що розкручуються; такі, що не розкручуються.

За механічними властивостями дроту розрізняють канати високої якості, нормальної якості й канати бензельні. На монтажних роботах застосовують сталеві шестисталкові канати хрестового (правого і лівого) звивання з органічним осердям.

 Контрольні запитання:

  1. Як ділять стальні канати за формою поперечного перерізу?
  2. Як ділять стальні канати за призначенням?
  3. Як ділять стальні канати за способом звивання?
  4. Як ділять стальні кананти за механічними властивостями дроту?