Основні поняття різання

Механічна обробка деревини– це спосіб обробки, при якому змінюється форма, зовнішній вигляд і розміри деревини без зміни хімічного складу. Механічна обробка може проводитися із руйнування зв’язків між волокнами (пиляння, стругання, довбання та ін) і без нього (гнуття, пресування).

Розрізняють наступні способи різання:із стружкоутворенням(пиляння, фрезерування, свердління);безстружковерізання (виготовлення шпону, розкрій шпону ножицями);розколюваннядеревини (заготівка дров, клепок для бочок та ін). Найчастіше використовується різання із стружкоутворенням.

Геометрія різця

Кожен інструмент столяра (тесляра) обов’язково має абоодинрізець (шерхебель, рубанок, стамеска, долото), абодекількарізців (пила). Різець має форму клина, в якого розрізняютьпередню, задню і боковіповерхні (грані);передню, бокові і заднікромки (див. рис. 1.1). Лезом часто називають ріжучу кромку, яка утворюється в більшості випадків перетином передньої і задньої поверхні (ніж, зуб пили для повздовжнього пиляння), рідше – передньою і боковою поверхнею (зуб пили для поперечного пиляння).

Рис. 1.1 Різання деревини: а) елементи різця; б) кути різця. 1- передня грань, 2-бокові грані, 3- задня грань

При різанні деревини утворюються такі кути:

-передній кут- кут між передньою гранню різця і перпендикуляром, опущеним до площини різання в місці дотику різця;

-задній кут- кут між задньою гранню і площиною різання;

-кут загострення- між передньою і задньою гранями різця;

-кут різання- кут між передньою гранню різця і площиною різання

Процес стружкоутворення

Процес різанняполягає в тому, що під впливом зовнішніх сил різець, який має форму клина, проникає в деревину, перерізає волокна і відділяє їх у вигляді стружки. Зовнішні сили потрібні для того , щоб подолати опір деревини проникненню різця, для видалення стружки, для подолання сили тертя.

Необхідну для різання силу прийнято називатисилою різання. За напрямком різання поділяють на: різання поперек волокон перпендикулярно їх напрямку (в торець) (а);різання вздовж волокон в площині повздовжнього розрізу стовбура (б); різання поперек волокон в площині повздовжнього розрізу стовбура (в). Проте крім основних трьох випадків може використовуватися і різання під різними кутами до волокон

Рис. 1.2 Види різання: а) в торець; б) вздовж волокон; в) поперек волокон; г) торцево-поперечне; д) торцево-повздовжне; е) повздовжно-поперечне; 1-різець, 2-деревина

Контрольні запитання:

  1. Що називають механічною обробкою деревини?
  2. Які є площини різця?
  3. Що називають лезом?
  4. Що називають кутом загострення?
  5. Як поділяється різання за напрямком?