Призначення та види інструменту для стругання

Після розпилювання поверхня заготівки є нерівною, негладкою. Всі ці дефекти усувають струганням. Крім цього, при струганні заготівкам надають потрібної форми.

Стругання – операція різання деревини ножами, при яких траєкторія різання є прямою, яка співпадає з напрямком робочого руху.

Ручні інструменти, призначені для стругання деревини мають спільну назву – струги. Відповідно до призначення й форми оброблювальної поверхні існують різні види стругів, але всі вони діють за одним принципом, і в основному складаються з однакових частин.  

Будова рубанка

Рубанок (див. рис. 1) являє собою дерев'яний корпус 1, в якому вставлений ніж 5, закріплений клином 4. Ніж 5 вставляють в гніздо (лоток) 3 корпуса під кутом 45? .

В підошві 8 рубанка є вузький проріз - 5,7...6,2мм, через який за підошву виступає лезо ножа. При грубому струганні лезо випускають на 1..3мм, при чистовому - на 0,1...0,3мм. З боків лотка 3 роблять заплечики для опирання клина 4. Для зручного переміщенню рубанка по матеріалі є ріжок 2. Підошва рубанка повинна бути гладкою і рівною.

Рубанок з одинарним ножем (див. рис. 1, а) використовують для першого стругання деревини і для стругання її після обробки шерхебелем

Рубанок з подвійним ножем (див. рис. 1, б) використовують для чистового стругання деревини. На відміну від рубанка з одинарним ножем він має крім ножа стружколом 9, котрим надломується стружка.

 

 

Рис. 1. Рубанки: а - з одинарним ножем, б - з подвійним ножем; 1 - корпус, 2 - ріжок, 3 - лоток, 4 - клин, 5 - ніж, 6 - упор, 7 - пробка, 8 - підошва, 9 - стружколом

Будова та призначення стругів для стругання плоских поверхонь

Для стругання плоских поверхонь крім рубанків (одинарного і подвійного) використовують: рубанок-медведка, шерхебель, фуганок, півфуганок, шліхтик, цинубель, торцевий рубанок.

Рубанок медведка (див. рис. 2, д) з двома ручками - для грубого стру¬гання двома робітниками.

Шерхебель (див. рис. 2, а) застосовують для грубого стругання. Різальна кромка ножа має овальну форму і виступає з підошви на 2-3 мм.

Фуганок (див. рис. 2, б) застосовують з подвійним ножем для стругання довгих деталей. Ударяючи молотком по кнопці (вставці 6)вибивають ніж з лотка фуганка. Поява суцільної безперервної стружки при струганні свідчить про рівність поверхні

Півфуганок менший за розміром від фуганка. Його застосовують для стругання коротких деталей.

Шліхтик - це вкорочений подвійний рубанок, яким зачищають торці, задири і завилькуваті місця (в нього кут різання до 60 градусів).

Цинубель (див. рис. 2, в) - це вкорочений рубанок з одинарним ножем з дрібними зубчиками. Його застосовують для надання поверхні шорсткості перед облицюванням шпоном.

Торцевий рубанок (див. рис. 2, г) призначений для стругання торців деталей. Ніж з підошви виходить косо, тому цю операцію можна виконувати рубанком, тримаючи його під кутом до торця деталі.

 

 

Рис. 2 Інструменти для стругання плоских поверхонь.

 

Будова та призначення стругів для стругання профільних поверхонь

Фальцгобель (див. рис. 3, а) застосовують для вибирання фальців і четвертей. Підошва фальцгобеля ступінчаста. Ножі його одинарні і прямі або косі. У верхній частині вони тонші на 1 мм, кути їх заокруглені.

Універсальний фальцгобель (див. рис. 3, б) дає змогу вибирати фальці різних розмірів за рахунок пересування металевих кутників 4 на підошві, які регулюють гвинтами 1. Для прорізування вертикальної стрічки фальця з боку колодки закріплений різець 2 за допомогою хомутика 3, який на протилежному боці має різь і гайку. Він врізаний у колодку і виступає з неї гострим кінцем 5 на поверхню підошви не більше 0,5 мм.

Шпунтубель (див. рис. 3, в) використовують для виготовлення прямокутного паза (шпунта). Він складається з колодки 8 (з ножами шириною 3-15 мм), напрямної планки 9, з'єднаних двома гвинтами 6 з гайками 7.

Федергебель (див. рис. 3, г) призначений для виготовлення на кромці гребеня, який потім вставляють у паз (шпунт). Він складається з колодки і ножа П-подібної форми або двох паралельних колодок з окремими ножами.

Грунтубель призначений для зачищання трапецієподібного паза, вибраного наградкою.

Зензубелем (див. рис. 3, д) відбирають і зачищають фальці на чверті. Його колодка вузька і висока, а підошва пряма. Ножі 12 мають форму пряму 10 або косу 11.

Галтель (див. рис. 3, є) використовують для вибирання жолобків. Тому різальна кромка ножа заокруглена.

Штабгебель (див. рис. 3, є) призначений для заокруглення лицьових кромок штапиків 13 і брусків, що використовують для прикриття швів. Різальна кромка ножа і підошви колодки увігнуті, лоток з однобічною виїмкою.

Кальовки застосовують для виготовлення фігурних профілів на кромках дощок і рамок. Колодка кальовки подібна до колодки фальцгобеля, тільки підошва і лезо ножа повинні мати форму, обернену профілю обробленої деталі.

Карнизиком вибирають у карнизних брусках і наличниках складні профілі.

Фігарей призначений для вибирання широкої фаски по боках фільонки. Його підошва широка і похила до горизонтальної під незначним кутом.

Горбач (див. рис. 3, ж) застосовують для стругання опуклих і ввігнутих поверхонь. Його підошва ввігнута або опукла, а ніж - подвійний.

 

 

Рис. 3. Інструменти для стругання профільних поверхонь.

 

Контрольні запитання:

1. Для чого призначене стругання?

2. З чого складається рубанок?

3. Яка будова та призначення рубанок з одиночним ножем?

4. Яка будова та призначення рубанок з подвійним ножем?