Призначення та роль розмітки

Столярні вироби, як правило виготовляють за кресленням. Кожна деталь виробу за розмірами і формою повинна відповідати кресленню. Призначення розмітки – отримати деталі точних розмірів і форми, забезпечити міцне з’єднання деталей і передбачити найбільш економне використання матеріалу (деревини). Будь-яка неточність розмітки призводить до браку деталі (вісім раз відмір – один раз відріж).

Інструменти для розмічання

Для розмітки використовують такі інструменти:

Рулетка (рис.1., а), складається із круглого металічного або пластмасового футляра, в якому розміщена вимірна стрічка певної довжини (1, 2,3,5,10,20,30,50,75 і 100м). Рулетка використовується для лінійних вимірів, а також для грубої розмітки довгих лісоматеріалів

. •Складений метр (рис.1., в), являє собою набір металічних або дерев’яних лінійок з нанесеними на них поділками, з’єднаними між собою шарнірами. Призначений для лінійних вимірів незначної довжини.

Рівень (рис.1., м), складається із металічного корпусу, в який вставлена запаяна ампула-трубка, наповнена спиртом. В спирті є бульбашка повітря, яка намагається зайняти верхнє положення. Він призначений для перевірки та розмітки горизонтальних та вертикальних площин.

Ватерпас, призначений для перевірки горизонтальності площин.

Кутник (рис.1., г), для розмітки та вимірювання прямокутності елементів будівельних конструкцій. Являє собою основу (колодку), до якої під прямим кутом вмонтована лінійка (перо) з поділками.

Єрунок (рис.1., д), призначений для розмітки і вимірювання кутів 45 та 135°. Являє собою основу (колодку), до якої під кутом 45° вмонтована лінійка (перо) .

Малка (рис.1., е,ж), призначена для вимірювання кутів за зразком і перенесення їх на заготівку-деталь. Являє собою основу (колодку), до якої приєднана лінійка (перо) за допомогою шарніра.

Рейсмус (рис.1., п), призначений для нанесення паралельних ліній. Являє собою дерев’яну колодку, в яку через два отвори проходять два бруски.

Скоба (рис.1., о), призначена для розмітки шипових з’єднань. Складається із дерев’яного бруска, в якому на відстані 1/3 від торця вибрана четверть, в яку з певним кроком забиті цвяхи, гострі кінця яких наносять лінії.

Циркуль (рис.1., з), призначений для перенесення розмірів на заготівки і креслення кіл.

Висок, призначений для перевірки вертикальності монтажу дерев’яних конструкцій. Являє собою металічний циліндр, який закінчується на одному кінці конусом.

Рис. 1.Розміткові та вимірювальні інструменти

Контрольні запитання:

Для чого призначена розмітка?

Для чого призначений рівень?

Для чого призначений єрунок?

З чого складається кутник?

Для чого призначена малка?