Способи виконання розмітки

Розмітку використовують на верстаку або на столі за кресленням. Розмічувальні лінії (риски) наносять олівцем або шилом (рис. 1).

Для нанесення прямої лінії на матеріалі спочатку відмірюють у декількох місцях необхідну відстань від кромки і наносять точки, через які по лінійці проводять лінію (рис. 1, а) олівцем або шилом. Для перевірки або розмітки лінії під кутом єрунок (рис. 1, б) або малку (рис. 1, в) основою колодки щільно притискають до рівної від фугованої кромки дошки, яку розмічають, і потім проводять риску.

Для нанесення паралельних ліній рейсмусом необхідно з його колодки виймати брусок із загостреною шпилькою, покласти на заготівку, щільно притиснути до рівної кромки і протягнути по ній без перекосів (рис. 1, г, л). Розмітку шипів краще виконувати за допомогою розмічувальної гребінки (скоби) (рис. 1, и).

Щоб підігнати одну дошку до другої, необхідно дошку з обробленою кромкою прикласти до кромки дошки, на яку будуть наносити риски; між дошками залишають зазор, в який встановлюють відокреслювальний інструмент. Рухаючи його вздовж зазору, загостреним цвяхом наносять риску (рис. 1, д).

Для розмітки кола циркуль налаштовують на величину радіуса кола, після чого встановлюють одну ніжку в центр перетину діагоналей, а другою проводять коло (рис. 1, е).

Рис. 1.Приклади розмітки

Для визначення зовнішнього діаметра круглого предмета ніжки кронциркуля розсовують трохи менше діаметра вимірювального предмета, після чого предмет уводять між ніжками так, щоб ніжки розсунулись і щільно прилягали до предмета. Потім кронциркуль обережно знімають з предмета і заміряють відстань між предметами (к).

Для нанесення риски по кутнику необхідно його колодку прикласти до відфугованої кромки, а по другому боці провести риску (ж).

Для нанесення лінії на дошці можна використати шнур, натертий крейдою або пігментом (фарбою), який натягують у необхідному місці, злегка відтягують вгору і опускають (з). Шнур, ударяючись у дошку, наносить лінію.

Використання розмічальних шаблонів

Для полегшення і прискорення розмітки, особливо коли йде мова про велику кількість однакових деталей, в столярній справі використовують шаблони. Використання шаблонів економить час на розмітці, зпрощує її, розмітка стає більш точною.Шаблони для розмітки бувають різноманітні за розмірами, формою і конструкцією. Виготовляють шаблони із листової сталі, фанери, твердих деревоволокнистих плит. Шаблон накладають на дошку, брусок, заготівку, а потім олівцем або шилом обводять контури.

Рис. 2.Шаблони для розмітки: а - накладний шаблон для розмітки шипів; б - шаблон для розмітки "ластівчиного хвоста", в - розміткова дошка Павліхіна, г - шаблон для розмітки шипів; 1 - ніж, 2 - паз, 3 - упор, 4 - боковий обмежувач, 5 - розміткова дошка, 6 - прийом розмітки, 7 - розмітка прямих шипів, 8 - в "ластівчиний хвіст"

Контрольні запитання:

  1. Як проводять розмітку кутником?
  2. Як проводять розмітку малкою?
  3. Як проводять розмітку рейсмусом?
  4. Для чого використовують шаблони?