Для виконання паркетних робіт розроблений нормокомплект (рис. 1), який складається з таких інструментів і ме­ханізми.

Машина для розпилювання паркетних планок (а) на не­обхідні розміри.

Ручна електродискова пилка (б) для обрізання фриза.

Правило (в) для перевірки горизонтальності поверхні (з бу­дівельним рівнем) і нерівностей основи і підлоги. Правило ви­готовляється з деревини, оббитої знизу металом і покритої нітроемаллю.

Паркетношліфувальна машина (г, д) служить для шліфу­вання покриття.

Наколінник (є) - одягається на коліна, щоб не пошкодити сустави під час настилання підлоги.

Циклі (ж, з, и) - ними циклюють паркетні покриття, знімають провіси та уступи.

Скребок-гребінока (к), або шпатель-зубчатка, яким роз­рівнюють шар мастики при настиланні штучного паркету.

Ківш (л) призначений для розливання мастики на основу при настиланні штучного паркету.

Молоток паркетний (м) застосовують для укладання штучного паркету по дощатій основі, а також для укладання паркетних дощок і щитів.

Контейнер паркетника (н) призначений для сортуван­ня і зберігання паркетних планок на робочому місці паркет­ника.

Стальний добійник (о) для забивання головок цвяхів у де­ревину.

Інструментальний ящик (п) служить для зберігання і пе­ренесення інструменту столяра-тесляра, паркетника. Крім цього в комплект входять: ручний електрорубанок, електро-точило, конусний бачок для мастики, шнур, машина для на­тирання підлоги.