До настилання підлоги нарізають за заданим розміром не­обхідну кількість дошок на приміщення. Нижню частину ан­тисептують з додаванням пігменту, щоб було видно пропус­ки антисептування. Дошки підлоги розкладають перпенди­кулярно лагам в один шар. На відстані 10-15 мм від стінки кладуть першу дошку пазом до стіни, яку фіксують проклад­кою відповідного розміру. У внутрішній кут гребня навпро­ти кожної лаги під кутом 45° забивають цвях довжиною, що дорівнює двом товщинам дошки підлоги, заглиблюючи голов­ку добійником. Після закріплення першої дошки до неї впри­тул присувають другу теж пазом до стіни і щільно насаджу­ють на гребінь попередньої дошки, ударяючи молотком че­рез дерев'яну прокладку так, щоб вона щільно прилягла до першої дошки. Потім ударом молотка знов забивають цвях під кутом в гребінь, починаючи з крайніх лаг, а потім добій-ником забивають цвях так, щоб він не заважав посадці на гребінь наступній дошці.

Для споювання дощок підлоги застосовують стискачі різних типів: будівельну скобу, стискач-скобу, стискач клиновий з рухомою скобою, стискач з мета­левим кутником. Після закріплення першої дошки біля стіни поруч з нею кладуть 10-15 дощок, з'єднуючи їх щільно так, щоб гребні увійшли в паз. Потім ставлять два-три стис­кача на такій відстані від останньої дошки, щоб між стиска­чем і дошкою можна було вузьким боком укласти клиння. Тоді поступово, починаючи від одного стискача до другого, молотком у декілька прийомів забивають клиння так, щоб дошки з'єднались між собою щільно. Після спо­ювання дощок у пласть під кутом до прибитих дощок заби­вають цвяхи, а потім добійником заглиблюють головки. Крім вищезазначених стискачів, застосовують важильно-зубчастий стискач і гвинтовий стискач.