Щитовий паркет настеляють по лагах. При настиланні щитового паркету лаги укладають через 0,4 м (у залежності від розмірів щитового парке­ту). Після укладання лаг у куті кімнати на основу кладуть перший відсортований щит, а вздовж суміжних стін натягують два шнури, які перетинаються під прямим кутом. Укладують щити так, щоб кромки стикувались і були по се­редині лаг, щільно з'єднуючись між собою рейками.

Паркетний щит кріплять до кожної лаги цвяхами довжи­ною 50-60 мм. Цвяхи необхідно забивати з нахилом у паз, заг­либлюючи головки за допомогою добійника. Забивати цвяхи в лицьову поверхню щитів не допускається. Крайні, або добірні щити прирізають на місці. При монтажі рейки, паз і кромки щитів змазують водостійким клеєм. Залишки клею знімають сухою ганчіркою. У зазор між стіною і паркетним покриттям забивають розпірний клин. Щити паркету укладають, відступаючи від стіни на 10-15 мм, перекриваючи цей зазор після настеляння плінтусом.

Ремонт щитового паркету

Просідання покриття підлоги спостерігається в резуль­таті руйнування основи впродовж експлуатації.

Хиткість підлоги при ходьбі по ній виникає внаслідок зниження міцності лаг і звукоізоляційних прокладок, осідан­ня теплоізоляції або піщаної засипки, а також у тих випад­ках, коли відстань між лагами більша за необхідну.

Щілини між паркетними дошками або щитами бувають у тих випадках, коли при настелянні недостатньо стиснули їх стискачами.

Відшарування окремих паркетних дощок або щитів.

Головки цвяхів виступають на поверхню паркетних до­щок або щитів.

Підняття паркетних дощок, щитів і мозаїчного паркету.

Неспівпадання рисунку підлоги виникає внаслідок неякіс­ної розбивки.

Контрольні запитання

  1. На які відстані встановлюють лаги?
  2. Цвяхи якої довжини потрібні для настилу щитового паркету?
  3. На яку відстань відступають від стіни при настилі щитового паркету?