При прямому квадраті (рис. 1, а) планки добирають так, щоб у ряду вмістилося ціле число квадратів, складених з пла­нок одного розміру. Якщо планки одного розміру не склада­ють ціле число квадратів, то для крайніх можна використа­ти планки других розмірів; для квадратів, в яких планки укладають перпендикулярно довгим сторонам приміщеннях, -коротші, а для квадратів з паралельним розміщенням пла­нок - вужчі.

Маячний ряд укладають уздовж стіни по шнуру, при цьому залишають зазор 10-15мм. Прямий квадрат виконують, як правило, без фриза.

При настиланні підло­ги розвернутим квадра­том (рис. 1, б) розкла­дають по шнуру квадра­ти насухо впоперек приміщення під кутом 45'  до стін. При чому всі планки розміщують паралельно одна одній.

При розкладанні потрібно слідкувати, щоб вершини квадратів знаходились під шнуром. Мета розкладання - підібрати довжину і ширину планок паркету для одержання цілого числа квадратів. При цьому рисунки покриття підлоги виконують з фризом і без фриза. При рисунку з фризом ціле число квадратів розміща­ють не між стінами, а між лініями фриза.

Прямий рисунок (рис. 1, а) настиланні штучного пар­кету застосовують у невеликих приміщеннях. При прямому рисунку паркет можна настеляти з планок одного розміру, зсовуючи сусідні торцеві стики на половину довжини план­ки. Планки можуть бути однієї ширини і різної довжини або різної довжини і ширини.

Килим (рис. 1, б) - рисунок, який використовують при настиланні паркетної підлоги в коридорах та у вбудованих шафах.

 

Контрольні запитання

  1. Як добирають планки при настилі штучного паркету квадратами з елементів різних розмірів?
  2. Для чого розкла­дають квадра­ти по шнуру насухо?
  3. Що називають килимом у паркетних роботах ?