Робота по настиланню паркетних підлог зі штучного пар­кету по дерев'яній основі складається з таких робочих опе­рацій: очищення, вирівнювання і перевірка горизонтальності основи, настилання картону, сортування і заготовка паркет­них планок, розбивка площі підлоги приміщення і розмітка, улаштування маячної ялинки, настилання паркету, циклю­вання і шліфування покриття, монтаж вентиляційних реші­ток, установка плінтусів або галтелей і натирання підлоги ма­стиками.

Перед настиланням паркету перевіряють основу на гори­зонтальність, жорсткість. Провіси між дошками основи і кон­трольною рейкою не допускаються. Головки цвяхів повинні бути заглиблені. Вологість основи повинна бути не більше 12%. Дошки чорнової підлоги укладують серцевиною вгору, щоб не було жолоблення.

Для настилання підлоги по дерев'яній основі застосовують паркетні планки (клепки) з пазом і гребенем або з пазом з чотирьох боків (б).

Змійку необхідно розміщати так, щоб торці планок не по­падали на зазори між дошками чорнового настилу, інакше цвяхи, які забивають у торець планки, не попадають у дош­ку і не закріплюють планку до основи (рис. 1).

Потім змійку знімають і укладають на основу шар папе­ру, картону або пергамину для того, щоб паркетні підлоги не скрипіли. На відміну від настилання паркету на мастиках маячну ялин­ку розміщують тільки в середній частині при­міщення. Кожну планку кріплять трьома цвяха­ми діаметром 1,6-1,8 мм і довжиною 40 мм, один з яких забивають у то­рець, а два інших - у по­здовжні пази планки. При довжині планки більше 300 мм – чотирма цвяхами. Перед забиванням цвяхів кожну планку щільно підганяють молотком через дерев'яну прокладку (рис. 2, а) і забивають цвях у паз з на­хилом. Головку цвяха заглиблюють у паз добійником так, щоб гребінь наступної планки заходив вільно. Після укладан­ня маячної ялинки послідовно, по черзі з кожного боку настилають наступний ряд паркету. При укладанні підлоги з фризом останній ряд ялинки прибивають цвяхами тільки у поздовжніх пазах. Укладений останній ряд до фри­за потрібно обрізати дисковою електропилкою (рис. 2, б) або вручну. Для цього попередньо натягнутим шнуром відби­вають лінію відрізу, яка повинна знаходитись від стіни на відстані, рівній ширині фриза з лінійкою і жилкою з ураху­ванням зазора між стіною і планками - 10-15 мм. Обрізані планки використовують для приєднання до край­нього ряду паркету з другого боку приміщення. Після насти­лання паркету в ялинку приступають до влаштування фриза з кута приміщення, при якому стіна знаходилась би зліва; це дозволяє паркетнику працювати правою рукою, причому на­стеляти необхідно за годинниковою стрілкою. Спочатку укла­дують планки лінійки гребенем до стіни і закріплюють цвя­хами, а потім укладують фриз так, щоб він своїм пазом обо­в'язково входив у гребінь лінійки і теж закріплюють цвяха­ми. У кутах планки фриза з'єднують "на вус".

 

Контрольні запитання

  1. З чого складається послідовність настилу паркету на дерев'яну основу?
  2. Які паркетні планки застосовують при настилі на дерев'яну основу?
  3. Чим заглиблюють головку цвяха?