При настелянні підлоги на гарячій мастиці в "ялинку" з фризом спочатку вздовж стін перпендикулярних рядам "ялинки", виконують настилання фриза і лінійки або жил­ки. Ширина фриза з лінійкою визначається так, як показано на рис. 1, б. Потім натягують шнур 3 (рис. 1), який відзначає положення маячної ялинки (рис. 1, б). Гарячу мастику постачають на робоче місце в електротермосі й за до­помогою ковша підливають (в) мастику на 3-4 планки, розрі­внюють шпателем-зубчаткою і укладають їх.

При заданій ширині фриза до розкладування змійки біля протилежних довгих стін приміщення укладують декілька планок фриза (рис. 1, а) і по ним намічають лінійку 3 (рис. 1, а) і лінію фриза 1 (рис. 1, а). Потім підбирають планки необхідного розміру для всієї площини підлоги і викладують змійку між лініями фриза. Маячну ялинку 4 (рис. 1, б) на­мічають у відповідності до укладеної змійки. Різни­ця настилання паркету з фризом від паркету без фризу в тому, що крайні біля фриза ряди укладують насухо, без мастики.На них прокреслюють лінію фриза і по цій лінії кожну план­ку розпилюють на електричній пилці. Після цього настеля­ють обрізані планки, а тоді приступають до настилання фри­за. Довжина планок лінійки може бути різною, а ширина -обов'язково однаковою. Лінійку укладують пазом до центру приміщення. Щоб з'єднати лінійку з основним покриттям у торцях відпилених планок крайніх рядів, про­пилюють паз для з'єднання з пазом лінійки через шпонку. Потім всі планки фризового ряду споюють з лінійкою через паз і гребінь. З'єднання в кутах приміщення, біля дверей і ніш показано на рис. 2.

Роботу по настелянню штучного паркету на мастиках ви­конує ланка з двох паркетників-столярів; ланковий настеляє підлогу і перевіряє якість виконання робіт, а підручний ви­конує допоміжні роботи. Для зручності роботи паркетні план­ки розміщують поздовж шнура відповідно - праві на праву руку, а ліві - на ліву руку паркетника. Причому паркетник знаходиться на укладеному паркеті обличчям по напряму руху. Інструмент і бачок з мастикою необхідно розміщувати так, щоб при настиланні підлоги ро­бити якомога менше зайвих рухів. Щоб не було спучування паркету, зазори між стіною і паркетом через 0,4-0,5 м заби­вають клинками або заливають гарячою бітумною мастикою.

 

Контрольні запитання

  1. З чого починають настилання штучного паркету «в ялинку» з фризом?
  2. Чим відрізняється настил без фризу від настилу паркету з фризом?
  3. Що роблять між зазорами між стіною і паркетом?