Загальні правила організації робочого місця:

  • на робочому місці повинні бути матеріали, інструменти і приспосіблення тільки ті, які необхідні для даної роботи;
  • площа робочого місця не повинна викликати додаткових рухів, перепон в роботі;
  • інструменти на робочому місці потрібно розміщувати в найбільш зручному, завжди однаковому порядку, щоби не тратити час на їх пошук;
  • кожне приспосіблення повинно знаходитися на постійному місці – поблизу працюючого;
  • всі інструменти і приспосіблення повинні бути справними;
  • основні матеріали повинні розміщуватися так, щоби можна було їх брати для подальшої обробки не тільки без переходів, а й без лишніх рухів;

Безпека праці при :

  • роботі з ручним інструментом
  • монтажних роботах