При влаштуванні паркетних підлог необхідно дотримува­тись таких правил техніки безпеки.

 • До настеляння паркетних підлог із застосуванням машин та електрифікованого інструменту допускаються робітни­ки, які ознайомлені з правилами експлуатації механізмів
  і пройшли відповідний інструктаж.
 • Працювати з механізмами дозволяється тільки після пе­ревірки справності та наявності заземлення.
 • Змазувати механізми, очищати від тирси і стружки дозво­ляється після відключення від електромережі.
 • При настелянні паркетних підлог і ґрунтуванні поверхні необхідно періодично провітрювати приміщення.
 • Біля відкритого посуду з мастикою чи ґрунтовкою не мож­на проводити роботи, пов'язані з утворенням іскри.
 • До приготування мастик і обслуговування механізмів до­пускаються особи не молодші 18 років.
 • Котли для приготування бітумних мастик установлюють не ближче 50 м від дерев'яних будов і заповнюють бітумом не більше 3/4 місткості.
 • Котел (чан) завантажують сухим наповнювачем і закрива­ють кришкою.
 • Переносять мастику до робочого місця в спеціальних бач­ках (на конус до верху) з кришкою
 • У приміщеннях, де працюють з мастикою, ґрунтовкою, повинні бути надписи: "Вогненебезпечно", "Вибухонебез­печно", "Не палити".
 • Основу починають ґрунтувати в приміщеннях, найбільш віддалених від виходу. Забороняється працювати з масти­кою одночасно в коридорі й в основних приміщеннях.
 • На бачках з отруйним мастиками має бути напис "Отрута".
 • Крім вище перерахованих вимог техніки безпеки, необ­хідно дотримуватись правил техніки безпеки при роботі з ручним та електрифікованим інструментом