Стругання паркетної підлоги. Після настеляння підлоги з дощок, а в деяких випадках з паркету, необхідно прибрати підлогу, заглибити цвяхи на глибину до 4 мм, злегка зволожити і приступити до стругання нерівностей в стиках, виникаючих внаслідок різної тов­щини дощок (рідше паркету). Стругають підлоги електрору­банком, паркетностругальною машиною (рис. 172, а) або вручну медведкою з двома ручками. Стругають більшість вздовж волокон, знімаючи стружку не більше 1,5-2 мм. Пар­кетностругальною машиною стругає тесляр 4-го розряду, а підручний робітник помагає йому в прибиранні стружки.

 Циклювання і шліфування паркетних підлог. Для вирівнювання нерівностей до 1 мм паркетні підлоги циклюють механізованим способом і вручну за допомогою стальних циклів   з короткою   і здовженою   руч­ками. Паркетник, стоячи на колінах, міцно затиснувши цик­лю двома руками, знімає стружку рухом циклі на себе. Руки паркетника повинні бути витягнуті якомога дальше, а кисті рук винесені вперед. Паркет циклюють, го­ловним чином, вздовж волокна або під кутом 45", трохи зво­ложуючи підлогу перед роботою.

При циклюванні машиною паралельні обробляючі смуги вздовж "ялинки" повинні перекривати одна одного на 40-50 мм. Один паркетник зволожує підлогу, прибирає струж­ку, заточує циклі та ножі, а другий - більш кваліфікований, циклює підлогу.

Після усунення нерівностей всі покриття паркету шліфу­ють обертовим барабаном, обтягнутим наждачною шкуркою (рис. 172, б). Підлогу шліфують двічі: перший раз крупнозернистою шкуркою, а другий раз - дрібнозернистою. Пара­лельні смуги повинні перекривати одна одну. Машину по­трібно переміщати рівномірно без затримування на одному місці, тому що це може призвести до підпалювання; на поворотах слід трохи підняти барабан.

 

Контрольні запитання

  1. Які інструменти використовують для стругання паркетної підлоги ?
  2. Які інструменти використовують для циклювання?
  3. Що потрібно зробити, щоб уникнути підпалювання на поворотах шліфувальною машинкою?