Паркетні підлоги складаються з паркетного покриття, про­шарку, зв'язуючого покриття зі стяжкою і підстиляючого тепло- і гідроізоляційного шарів.

Підлоги повинні мати гарний вигляд, мінімальну звуко­провідність і не змінюватись у процесі експлуатації. Вони по­винні бути теплими, не слизькими, стійкими проти стиран­ня, гладкими, безшумними при ходінні і не виділяти пил. Крім того, підлоги повинні бути стійкими під впливом кис­лот, лугів, масел, достатньо міцними при ударах і не продав­люватись.

Для паркетних покриттів застосовують штучний паркет, щитовий, паркетна дошка, мозаїчний (набірний) паркет, шашки дерев'яні, а за останній час застосовують високоху­дожній, при виробництві якого використовують механічну обробку, або за допомогою промислових лазерів.

Крім дуба, ясеня, берези, бука, граба тепер використову­ють горіх, клен, акацію, черешню, дуб морений, бамбук. Де­ревина тропічних порід, крім різноманітних забарвлень, ха­рактеризується підвищеною твердістю і біостійкістю (завдя­ки високому вмісту смол).

Художній паркет характеризується тим, що більшість його елементів мають, як правило, геометричну форму - ром­ба, трикутника тощо. Для рисунка використовують десятки різних порід деревини: від білого клена (явора) до чорного дуба (мореного).

 

 

Паркетні дошки (рис. 1, а) являють собою основу, на якій наклеєні дерев'яні планки або квадрати зі пшона. Вони мають на бокових і торцевих кромках пази і гребені.

Паркетний щит (рис. 1, б) складається з основи, на яку по обумовленому рисунку наклеєне лицьове покриття з пар­кетних планок. На кромках щитів роблять пази і гребені, а також пази для з'єднання щитів на шпонках.

Мозаїчний паркет (рис. 1, в) складається з набору за­фіксованих квадратів рівних розмірів, укладених у шахово­му порядку лицьовим боком на папір (на неводостійкому клею) або зворотним боком до еластичного матеріалу.

Штучний паркет (рис. 1, г) складається з паркетних планок (клепок) з гребенями і пазами на протилежних кром­ках і торцях; з гребенем на одній кромці та пазами на другій кромці й торцях.

Шашки дерев'яні (рис. 1): д - прямокутні, є — прямо­кутні з пазами, ж — шестигранні.