Нарощування — це доточування деревини по висоті..

Нарощування використовується при виготовленні стовпів, щогл тощо.

Рис. 1 Нарощування: а - впритул з потайним шипом; б - впритул з наскрізним гребенем, в - впівдерева з кріпленням болтами, г - впівдерева з кріпленням штабовою сталлю, д - впівдерева з кріпленням хомутами, е - косим прирубом з кріпленням хомутами , ж - впритик з накладками і кріпленням болтами.

Контрольні запитання:

1. Що називається зрощуванням?

2. Де використовують зрощування?

3. Які є найпростіші способи зрощування?

4. В чому полягає зрощування брусків?

5. Які є способи зрощування навантажених деталей врубками?