Столярні вироби складаються з брусків - найпростіших деталей, які виготовляють із цільної деревини і склеєні (розмірами 100*100мм), а бруски більших розмірів називають брусами.

Форми оброблених брусків зазначені на рис. 1.

Рис. 1. Форми оброблених брусків

а - фаска - знята частина ребра бруска;

б - штап - заовалені (заокруглені) ребра кромки;

в - овал - заовалене ребро кромки дошки або бруска;

г - галтель — заокруглена виїмка на пласті або на ребрі деталі;

д - фальц - прямокутна виїмка утворена двома площинами з виходом на ребро деталі (виступ 16 -губка);

є - кальовка — фігурно оброблена кромка бруска;

ж - шип, який має довжину (l), ширину (b) і товщину (s), заплечики 1, бокову грань 2 і торець 3;

з - вушко, в яке заходить шип;

и - кромка з профільним обробленням: 4 - фільонка (щиток, обкладений брусками);

к - брусок, який складається з кромки 5, торця 6, пласті 7 і ребер 8;

л - гніздо для шипа;

м - штапик (розкладка) 14 - для кріплення скла в рамках або фальцях фільонки;

н - платик - це навмисно допущений уступ, призначений для приховання дефектів (11);

о - звис - виступаюча за межі основи частина сидіння або даху за межі фасаду;

п - провис - нерівність, яка створюється при складанні деталей;

р - гребінь - виступ на кромці деталі (9);

с - шпунт - вузька заглибина в кромці (10) для гребеня;

т - паз - мілка широка заглибина в деталі, призначена для пересування в ній іншої деталі; - зазор - допущена щілина між двома деталями;

у - плінтус - профільний брусок, призначений для оздоблення нижньої частини виробу (12);

ф - карниз - профільний брусок, призначений для оздоблення верхньої частини виробу (15);

х - обкладка - це брусок або планка, яку застосовують для обкладання кромок щита (13);

- пілястра - вертикальний виступ.

Контрольні запитання:

1. Що називається бруском?

2. Що називається брусом?

3. Що називається фаскою?

4.Що називається кальовкою?

5. Що називається обкладкою?