Споюванням називають з'єднання дощок або брусків по ширині (рис.1)

Споюють дошки і бруски (ділянки), коли виготовляють дерев'яні щити і широкі деталі (кришки стола, табурета або фільонки), а також для запобігання жолоблення. Наприклад, склеюючи деталі на.гладку фугу в щити, однойменні (заболонні) пласти брусків або дощок повинні бути повернуті в протилежні боки, а однойменні кромки - одна до одної. Крім того, запобігти жолобленню щитів можуть багатошарові склеєні щити із взаємоперпендикулярними напрямками волокон, шпонки тощо. Для цього ділянки роблять завширшки не більше 60-80 мм.

Застосовують такі способи споювання (рис. 1).

На гладку фугу (а) виконують прифугуванням кромок і склеюванням.

В чверть (б) з'єднання має вигляд виступів зі стороною, рівною половині товщини ділянок. Кромки цих ділянок називають чвертями, а виступи - губками чвертей. Споювання в чверть (фальц) виконується, як правило, без клею {вагонка).

На вставну рейку (в), яка заходить в шпунти і з'єднує суміжні ділянки.

В паз (шпунт) і гребінь (г) здійснюється по виступу - гребеню і западині - шпунту (пазу). Ширина і глибина шпунта і відповідні розміри гребня не можуть бути більшими за 1/3 товщини ділянки. Гребінь роблять трохи меншим від шпунта. Застосовують при настелянні підлоги.

Рідко, але застосовують споювання в паз і трикутний гребінь (д), на "ластівчин хвіст" (е), врозбіг (ж), внапусток (з) і вножівку (и, і), на вставних плоских (к) і круглих (л) шипах (при виготовленні меблів) - шкантах.

Рис. 1. Способи споювання щитів.

Контрольні запитання:

1. Що називається споюванням?

2. Де використовують споювання?

3. Які є способи споювання?

4. В чому полягає споювання в чверть?

5. В чому полягає споювання в паз і гребінь?