Зрощування — це з'єднання брусків або дощок по довжині.

Це дає змогу з короткомірних відрізків деревини (відходів) виготовити дошки або бруски до 18 м завдовжки і більше. Залежно від призначення та умов роботи деталей, застосовують різні способи зрощування. Найпростіші способи зрощування накладкою (а), простим (б) і косим стиком (в) показано на рисунку 1.

Рис. 1. Найпростіші способи зрощування.

На рис. 2 показані різні види з'єднання брусків по довжині. З'єднання брусів більш великих розмірів, які передають зусилля від одного до другого бруска, називають врубками (рис. 3). Для міцності врубки з'єднуються нагелями 1. З'єднання накладними замками застосовується в конструкціях, в яких виникають розтягальні зусилля. З'єднання з натяжними замками (за допомогою клинів 3) є міцними, але складними у виготовленні. Зубчате клейове з'єднання застосовують для зрощування брусків столярних виробів.

Рис. 2. З'єднання брусків по довжині: а - впритул, б - в шпунт і гребінь, в - "на вус", г,д - зубчасте клейове з'єднання, е - в чверть, ж - на вставну рейку, з - ступінчасте, и - вертикальне зубчасте, к - горизонтальне зубчасте, л - на ступінчастий "вус" з затупленням, н - зубчасте "на вус".
Рис. 3. Зрощення навантажених деталей врубками: а - впівдерева, б - косим з'єднанням впівдерева, в - прямим накладним замком, г - косим накладним замком, д - прямий натяжний замок, е - косий натяжний замок, ж - впритул на опорі із закріпленням скобою

  

Контрольні запитання:

1. Що називається зрощуванням?

2. Де використовують зрощування?

3. Які є найпростіші способи зрощування?

4. В чому полягає зрощування брусків?

5. Які є способи зрощування навантажених деталей врубками?