Заготівка деталей огорож, портретних рамок, піддонів, щитів, стійок, ношів, елементів риштувань, щитів опалубки полягає у створення брусів та дощок певної ширини, товщини та довжини.

Для утворення таких заготівок слід використати фугувальний, круглопилковий для повздовжнього пиляння, круглопилковий для поперечного пиляння (маятникова пила), рейсмусний верстати.

Технологія:

1. Підбір матеріалів (деревина 2-3-го сорту, вологістю не більше 16%).

Інструменти та приспосіблення: метер, вологомір, лінійка

2. Утворюємо заготівки.

- утворення основних базових поверхонь

-утворення базової пласті

Інструменти та приспосіблення: фугувальний верстат (СФК6-1)

-утворення базової кромки

Інструменти та приспосіблення: круглопилковий для повздовжнього пиляння (ЦДК5-2), фугувальний верстат (СФК6-1)

- утворення базового торця

Інструменти та приспосіблення: круглопилковий для поперечного пиляння (ЦМЕ-3А)

- пиляння та стругання в розмір (з урахуванням допусків на подальшу обробку)

- по ширині

Інструменти та приспосіблення: круглопилковий для повздовжнього пиляння (ЦДК5-2), фугувальний верстат (СФК6-1)

- по довжині

Інструменти та приспосіблення: круглопилковий для поперечного пиляння (ЦМЕ-3А)

- по товщині

Інструменти та приспосіблення: рейсмусовий верстат (СР6-9)

3. Контроль якості заготівок

Інструменти та приспосіблення: кутник, метер

 

 

Контрольні запитання:

1. З яких операцій складається утворення заготівок?

2. Які верстати використовуються?

3. Для чого використовують рейсмусовий верстат?