За призначенням деревообробні верстати поділяють на три види: універсальні (загального призначення), які широко розповсюджені в різних деревообробних виробництвах; спеціалізовані, призначені для виконання лише деяких видів обробки (розміри можна міняти переналагодженням верстата); спеціальні, що використовуються для певної (з незмінними розмірами) обробки.

Деревообробні верстати можуть бути з переривчастим рухом оброблюваної деталі чи різального інструмента (циклові) та з безперервним переміщенням деталі (прохідні). У циклових верстатах з повторенням циклу обробки робочі органи здійснюють однакові рухи, що повторюються. У прохідних верстатах а х деталь безперервно (постійно) переміщується відносно робочих органів і обробляється в русі. У таких верстатах рух подачі та транспортування деталі виконуються одним пристроєм — механізмом подавання.

Залежно від способу обробки деревини та виду виконуваної технологічної операції розрізняють верстати круглопилкові , стрічкопильні, фугувальні, рейсмусові, чотирибічні поздовжньо-фрезерні, фрезерні, шипорізні. свердлильно-пазувальні, свердлильно-присаджувальні, токарні, шліфувальні, а також верстати для складання деталей у виріб.

Контрольні запитання:

1. На які три види ділять верстати за призначенням?

2. Які є верстати за способом переміщення деталі?

3. Як поділяють верстати за способом обробки?