Кожен тип верстата має конкретне конструктивне виконання, яке характеризує його модель. Для позначення виду й типу верстат прийнято літерно-цифрову індексацію.

Перша літера (інколи дві) індексу означає тип верстата: Л — стрічковий; Ц — круглопилковий (застаріла назва циркульний); С — чотирибічний поздовжньо-фрезерний (застаріла назва стругальний), фугувальний, рейсмусовий; Ф — фрезерний; Ш — шипорізальний; СВ — свердлильний; Шл — шліфувальний тощо.

Друга й третя літери індексу характеризують технологічні особливості верстата. Наприклад: ЛС — стрічкопилковий столярний; ЦДК — круглопилковий для поздовжнього розпилювання (циркульний ділильний — ЦД) з конвеєрним (К) подаванням; СР- рейсмусовий; ФС — фрезерний середній; СВПГ — свердлильно-пазорізальний горизонтальний та ін.

Цифри після першої літери (або між літерами) означають кількість робочих органів або агрегатів верстата- Наприклад: С2Ф — фугувальний верстат з двома горизонтальним та вертикальним) різальними інструментами, С2Р — рейсмусовий з двома ножовими валами і т. д.

Цифри після літер індексу характеризують головний параметр верстата, а за наявності кількох моделей даного типу — черговий номер моделі. Наприклад: СР6-9 — верстат рейсмусовий (СР), ширина стола — 630 мм (6), дев'ята модель (9); ЛС80-5 — верстат стрічкове пилковий столярний (ЛС), діаметр пилкових шківів — 800 мм (80), п'ята модель (5).

Індексація деяких верстатів не відповідає описаному принципу. Наприклад: 2ШлКН— шліфувальний двоагрегатний верстат (2Шл) з конвеєрним подаванням (К) та нижнім розміщенням агрегатів (Н). За літерно-цифровим індексом можна швидко визначити тип верстата, його головний параметр та конструктивне виконання.

Контрольні запитання:

1. Що означає перша (а інколи і друга) літера індексу?

2. Які літери характеризують технологічні особливості верстата?

3. Як розшифрувати СР6-9 ?

4. Як розшифрувати ЛС80-5 ?